Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 238

Wzory

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1764

Średni ważony koszt kapitału: WACC (Weighted Average Cost of Capital) -średnioważony koszt kapitału ki - koszt kapitału pochodzący z i -tego źródła ui - udział kapitału pochodzącego z i -tego źródła w kapitale ogółem Metoda ...

Technologia obiektowa w przedsiębiorstwie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Janusz Morajda
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Technologia obiektowa w przedsiębiorstwie Anna Śmigielska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Spis treści Wstęp Współczesne przedsiębiorstwa działają pod wpływem wielu przeobrażeń czy wręcz rewolucji, które dokonały się zarówno na płaszczyźnie biznesu, jak i technologii komputerowych. Przeobraże...

CHARAKTERYSTYKA RACHUNKOWOŚCI I PRAWA BILANSOWEGO

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Janusz Morajda
 • Informatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

Jan Nowak-Kowalski CHARAKTERYSTYKA RACHUNKOWOŚCI I PRAWA BILANSOWEGO Pojęcie, zakres i części składowe rachunkowości gospodarczych oraz kompletnego ujmowania zachodzących zjawisk i procesów gospodarczych w uporządkowany sposób za pomocą specyficznych metod, form, rozwiązań organizacyjnych i techn...

Sprawozdanie finansowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

Sprawozdanie finansowe - ostatni etap cyklu informacyjnego rachunkowości; sporządzane w ramach zamknięcia rocznego; udostępniane na zewnątrz; stanowi jeden z elementów rocznego raportu finansowego przygotowywanego przez przedsiębiorstwo; Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu rachunku zysk...

E-handel - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1386

E-handel - współczesna forma handlu detalicznego E-business (biznes on-line, biznes elektroniczny) • jest pojęciem najszerszym, • obejmuje wszelkie przejawy komercyjnego wykorzystania sieci, czyli 3 główne działy: _ e-commerce (e-handel,

Geografia ekonomiczna cz.1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

Cechy demograficzne, kulturowe, ekonomiczne: Do cech demograficznych należy: struktura ludności wg płci – nowo zasiedlane obszary wykazują przewagę mężczyzn, wg wieku – zależy od zaawansowania danej populacji w rozwojowym cyklu demograficznym, przyrostu naturalnego i poziomu opieki zdrowotnej...

Geografia ekonomiczna cz.4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1078

GLOBALNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA – 1- POKRYWA LEŚNA – DEFORESTACJA-ZMNIEJSZENIE SIĘ POKRYWY LEŚNEJ; ZMIANA UŻYTKOWANIA ZIEMI (WYLESIENIE). 1 % POW. LEŚNEJ ROCZNIE – ZMNIEJSZAJĄ SIĘ POW. LASÓW,A W NIEKTÓRYCH REJONACH ŚWIATA DEFORESTACJA PRZEKRACZA 2 %. LAS JEST REGULATOREM STOSUNKÓW WODNYCH, O...

Geografia ekonomiczna cz.5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1057

REGIONALIZM – pojęcie regionalizmu odnosi się do stanu świadomości społecznej, oraz do aktywności gospodarczej, kulturowej lub politycznej danej zbiorowości. INFRASTRUKTURA – to podstawowe urządzenia i instytucje świadczące usługi niezbędne do funkcjonowania działu gospodarki i zapewniające o...

Prawo cywilne - kodeks

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057

KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO: Art. 545. § 1. Wniosek o ubezwłasnowolnienie może zgłosić: 1) małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie; 2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo; 3) jej przedstawiciel ustawowy. § 2. Krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezwł...

Prawo karne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo karne
Pobrań: 896
Wyświetleń: 1974

Prawo karne Przestępstwo to czyn człowieka zabroniony przez ustawę (np. k.k.; k.k.s.) pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek; bezprawny, zawiniony, i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. Elementy przestępstwa: a) czyn zabroniony spełniający ustawowe znamiona przestępstwa ...