Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 237

Turystyka na obszarach chronionych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Małgorzata Zawilińska
 • Turystyka aktywna i kwalifikowana
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1400

Książka Kurek - podrozdziały turystyka na przyrodniczych obszarach chronionych. Przemiany  pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej, przyrodnicze obszary chronione.  możliwości użytkowania .     Początki ochrony przyrody Polsce    Bolesław Chrobry – ograniczenie polowań na bobry ...

Badanie metod pracy - Karta Operacji i Kontroli

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1673

Badanie pracy badanie metod pracy mierzenie pracy wartościowanie pracy Badanie metod pracy - sprowadza się do podziału badanego procesu na odpowiednio drobne części składowe, zarejestrowania ich za pomocą umownych symboli graficznych, poddania każdej z nich z osobna krytycznej ocenie i analizie ...

Mierzenie czasu pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1904

Mierzenie czasu pracy Badanie czasu roboczego zmierzające do ustalenia stopnia jego wykorzystania i zwiększenia produktywności pracy; należy do priorytetowych i standardowych badań organizatorskich. Jest podstawowym narzędziem wykrywania, zmniejszania i eliminowania czasu nieużytecznego, czyli c...

Fazy rozwoju koncepcji marketingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Smoleń
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

Fazy rozwoju koncepcji marketingu (orientacji biznesowych) Orientacja Kładzie nacisk na… Charakterystyka i cele „ Zasłyszane” Czas występowania USA Europa Zachodnia Europa wschodnia PRODUKCYJNA wytwarzanie *wzrost produkcji  kontrola i redukcja kosztów osiąganie zysków z efektu skali `Każd...

Kryteria segmentacji konsumentów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Smoleń
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

Kryteria segmentacji konsumentów I Cechy nabywcy: Przykłady: @ geograficzne: Region kraj, region kraju (jedn. administracyjna, np. województwo małopolskie) Urbanizacja miasto/wieś Wielkość miejscowości miasta do 10 000, 10...

Dialogue reaching a compromise

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bożena Bielak
 • Język angielski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

A: So, Marta, according to the meeting, we want to organize for the Sales Managers, I propose a two day fair trade conference in Berlin. What do you think? M: I believe a week in Hong Kong is much better. A: I'm sorry Marta, but we can't go as long as one week. The costs will be to high. I know ...

Letter of complaint

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bożena Bielak
 • Język angielski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1407

Complaint of our cooperation Dear Mr Slawkowsky, I am writing to complain about some problems we have experienced in relation to your service. We have a contract to next day delivery of small packages. What is especially frustrating, AQX Logistics is often more than three days late. That is to...

Roleplay. Meeting

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bożena Bielak
 • Język angielski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1393

A: Good morning Marta. Today we will be talking about new acoounting procedures. In a heartbeat we have to face the challenge of the change in reporting. Today we prepare early reporting, and from now, it will be prepared monthly. We believ...

Słownictwo - Fair Trade

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bożena Bielak
 • Język angielski
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1036

Unit 8 - Fair Trade in the name of - w imię czegoś, na nazwisko voluntery price - dobrowolna cena entirely - zupełnie, wyłącznie compatible - zgodny, odpowiedni shopping trolley - wózek sklepowy relieve - pomagać, zastępować, uśmierzyć (ból) illiteracy - analfabetyzm misguide - wprowadzić ...

Projekty w zarządzaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994

Zarządzanie projektem za pomocą oprogramowania - MS Project Podstawowe funkcjonalności: 1. Planowanie kolejności działań i ich powiązań. 2. Obserwowanie postępu prac. 3. Rozpoznawanie konfliktów na linii czas-zadania-zasoby 4. Optymalizowanie - bieżące wprowadzanie poprawek 5. Tworzenie profe...