Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 239

Prawo konstytucyjne - sejm i senat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1274

1. PRAWO KONSTYTUCYJNE : Rozdział III ŹRÓDŁA PRAWA Art. 87. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarz...

Geografia gospodarcza świata - II Wojna Światowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia gospodarcza świata
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1596

„Mapa Polityczna Świata” Mapa polityczna świata – mapa ta oddaje nam stan zależności politycznych na świecie. Ważna jest data wydania mapy. Istotne jest także miejsce wydania mapy (polityka różnych państw różnie wyznacza granice – robi to tak jak im najbardziej odpowiada: np. Izrael nie uznaje ...

Uprawy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1540

PSZENICA: jest to najważniejsze zboże, zajmuje ok. 37%pow. przeznaczonej pod uprawę wszystkich zbóż, dostarcza 20%produkcji zbóż, rośnie w klimacie um. ciepłym i podzwrotnikowym, wymaga żyznych gleb (czarnoziemy, brunatne), nie znosi dużych opadów, ale lubi wilgoć, w okresie dojrzewania potrzebu...

Podstawy zarzadzania i organizacji cwiczenia 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714

P odstawy organizacji i zarządzania - ćwiczenia 11.10.2012r. Organizacja To dwie lub więcej osób współpracujących w ramach określonej struktury stosunków, aby osiągnąć określony cel lub zbiór celów, które są podstawowymi elementami organizacji. W ujęciu czynnościowym organizacja to proces organiz...

Geografia ekonomiczna - kierunki badań geografii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

Test A 1)główne kierunki badań geografii ekonomicznej: ekologiczny, regionalny, przestrzenny. 2)determinizm geograficzny oznacza: całkowite uzależnienie człowieka od środowiska naturalnego. 3)wskaźnikiem podstawowym statystyki region...

Geografia - Halny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1246

Monteskiusz (Francja) - `władza klimatu jest pierwszą władzą na świecie' Eratostenes z Cyreny - twórca słowa geografia Determinizm- głosi absolutną zależność człowieka od środowiska; Monteskiusz Nihilizm - neguje istnienie zależności między środo...

Test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

Ile wynosi pogłowie bydła w Indiach i na co jest wykorzystywane -ile jest państw w UE, co to jest NAFTA -połącz kraje z roślinami: Węgry, Irak, Oceania, Peru, ziemniaki, palma kokosowa, palma daktylowa, papryka -połącz zwierzęta z rejonem ich hodowli: Turkmenistan(chyba), Andy, Kambodża, Tybet la...

Geografia 2009

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1127

Spis powszechny : warunki: powszechność, imienność, bezpośredniość, jednoczesność; M oment krytyczny : termin wcześniej ustalony i określony; Polska od 1921; Ostatni 2002 - 38,2mln, MK - 20.05.2002 24.00; Powierzchnia : Rosja 17,1mln (km2); Kanada 10mln; Chiny 9,6mln; USA 9,4mln; Brazylia 8,5m...

Wyklad 1 historia gosp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1134

WYKŁAD I: HISTORIA GOSPODARCZA, JAKO NAUKA. 1.Geneza i rozwój dyscypliny. 2.Historia gospodarcza a nauki ekonomiczne. 3.Zakres badań historii gosp. 4.Szkoły badawcze historii gosp.: a) szkoła „Annales” b)kilometria (New economic ...

Bezrobocie i inflacja- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 973

Notatka porusza między bezrobocie klasyczne i koniunkturalne, efekty szoku naftowego, wielkości popytu na pracę i wielkości podaży pracy, inflacja, literatura uzupełniająca. (…) … Be...