Bezrobocie i inflacja- opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezrobocie i inflacja- opracowanie - strona 1 Bezrobocie i inflacja- opracowanie - strona 2 Bezrobocie i inflacja- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Notatka porusza między bezrobocie klasyczne i koniunkturalne, efekty szoku naftowego, wielkości popytu na pracę i wielkości podaży pracy, inflacja, literatura uzupełniająca.

(…)

… Bezrobocie i inflacja
Literatura uzupełniająca
Na stronach internetowych Głównego Urzędu Statystycznego znajdź następujące (aktualne)
informacje:
Stopa bezrobocia w latach 1990-2009
Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce
Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności (oprócz danych zob. s.2: Podstawowe
definicje przyjęte w BAEL)
Do zaliczenia obowiązywać będzie Państwa:
Znajomość…
… równowagę?
Opracowano na podstawie: Smith Peter, Begg David, Ekonomia. Zbiór zadań (tom III), PWE, Warszawa 2000.
V.
Poniższy
rysunek
przedstawia
dwie
INFLACJA (%)
krótkookresowe krzywe Phillipsa (KP0 i KP1). KP0
KP0
odpowiada sytuacji, w której pracownicy nie
KP1
spodziewają się inflacji.
1. Ile wynosi naturalna stopa bezrobocia?
2. Ile wynosi oczekiwana stopa inflacji,
jeśli krzywa Phillipsa znajduje…
… równowaga długookresowa?
9. Jaką rolę może odegrać w procesie
dochodzenia do równowagi polityka
INFLACJA (%)
dochodowa?
KP0
KP1
VI. Które z poniższych zdarzeń mogą spowodować
przesunięcie krzywej Phillipsa z położenia KP0 do
KP1?
1. Spadek naturalnej stopy bezrobocia.
2. Przyspieszony wzrost płac.
3. Przewidywany wzrost stopy bezrobocia.
4. Przewidywany wzrost stopy inflacji.
A
5. Wzrost podaży siły…

110
120
Siła robocza
101
108
115
122
129
136
Przyjmijmy, że płaca realna wynosi 5 zł/godz.
1. Jaka jest wielkość zatrudnienia?
2. Oblicz wielkość bezrobocia.
3. Ile wynosi bezrobocie przymusowe, a ile dobrowolne?
Załóżmy teraz, że pracownicy kierują się w swych decyzjach wysokością zarobków netto, zaś podatek
dochodowy wynosi 2 zł/godz.
4. Jaka stawka płacy równoważy rynek pracy dla pracodawców…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz