Geografia gospodarcza świata - II Wojna Światowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1603
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia gospodarcza świata - II Wojna Światowa - strona 1 Geografia gospodarcza świata - II Wojna Światowa - strona 2 Geografia gospodarcza świata - II Wojna Światowa - strona 3

Fragment notatki:


„Mapa Polityczna Świata”

Mapa polityczna świata – mapa ta oddaje nam stan zależności politycznych na świecie. Ważna jest data wydania mapy. Istotne jest także miejsce wydania mapy (polityka różnych państw różnie wyznacza granice – robi to tak jak im najbardziej odpowiada: np. Izrael nie uznaje na mapach autonomii palestyńskiej; Gwatemala nie uznaje istnienia Belize; Japonia na swoich mapach przedstawia Kuryle jako wyspy japońskie). Na mapach politycznych Antarktyda jest biała.
Dobór barw – barwy mogą sugerować pewne zależności

{dezintegracja – tworzy się więcej państw}
{integracja – tworzą się pewne organizacje jednoczące państwa}

Większość państw powstało w erze nowożytnej

Kontrowersje w sprawach granic:

Wiele kontrowersji wzbudza granica pomiędzy Ameryką Północną a Południową i różni ludzie różnie tę granicę widzą:
a.) Granice tę powinna stanowić granica państw Panamy i Kolumbii
b.) Granicę tę powinien stanowić przesmyk Panamski
c.) Granicą tę powinien stanowić przesmyk Theuantepek

Pojęcie Ameryki Łacińskiej wiąże się z obszarem od granicy Meksyk/USA na południe. Ta nazwa jednak też jest kontrowersyjna ponieważ podboje Hiszpanów nie zatrzymały się na linii dzisiejszej granicy USA-Meksyk ale kolonizowali oni także niektóre stany dzisiejszego USA.


Kontrowersje wzbudza także granica pomiędzy Europą i Azją
a.) Niektórzy uważają, że granica pomiędzy Europą i Azją powinna przebiegać: górami Ural, rzeką Ural, rzeką Embą, do M. Kaspijskiego i grzbietami Kaukazu
b.) Inni natomiast uważają, że granica ta biegnie: wschodnimi zboczami Uralu, wzdłuż przedgórzy Kaukazu, przez M. Czarne i M. Marmara (jest to pogląd bardziej popularny i według niego Cypr i Kaukaz należą do Azji a Ural do Europy).

GEOGRAFIA GOSPODARCZA ŚWIATA „Mapa Polityczna Świata”
Mapa polityczna świata - mapa ta oddaje nam stan zależności politycznych na świecie. Ważna jest data wydania mapy. Istotne jest także miejsce wydania mapy (polityka różnych państw różnie wyznacza granice - robi to tak jak im najbardziej odpowiada: np. Izrael nie uznaje na mapach autonomii palestyńskiej; Gwatemala nie uznaje istnienia Belize; Japonia na swoich mapach przedstawia Kuryle jako wyspy japońskie). Na mapach politycznych Antarktyda jest biała.
Dobór barw - barwy mogą sugerować pewne zależności
{dezintegracja - tworzy się więcej państw}
{integracja - tworzą się pewne organizacje jednoczące państwa}
Większość państw powstało w erze nowożytnej
XVI w. - duże zmiany polityczne: rozwój kolonializmu; podbój Ameryki przez Hiszpanów i częściowo Portugalczyków (Brazylia), podbój wybrzeży Afryki przez Portugalczyków, podbój Azji przez Portugalczyków (Indie).
1496 r. traktat z Tordesillas podzielił świat na dwie części: od południka ok. 44 W na wschód był to świat Portugalczyków a na zachód Hiszpanów. Taki podział umożliwił Portugalii podbój części dzisiejszej Brazylii. Wielka Brytania - Francja - spory w Kanadzie, spory w Indiach
Nigeria - sztuczne państwo, stworzone dla ludności murzyńskiej powracającej z Ameryki. Etiopia, Nigeria - były państwami już w XIX w.
Włochy - Libia, Somalia
Portugalia - Angola, Mozambik
W Afryce dokonano geometrycznego podziału granic, który zazwyczaj nie ma nic wspólnego z miejscową ludnością i rejonami etnicznymi.
Azja - Indie Brytyjskie, Indie Francuskie, Indie Portugalskie; Indonezja holenderska
I Wojna Światowa spowodowała duży zamęt na mapie politycznej świata
rozpad imperium Otomańskiego
mandaty: W. Brytania - Oman, Irak; Francja - Syria

(…)

…, Mariany, Papua Nowa Gwinea... - mandaty USA, Australii, Nowej Zelandii; Namibia - mandat RPA
{Dominia - obszary najbardziej niezależne}
II Wojna Światowa
Stwierdzono, że nie jest dobrze mieć kolonie a uzależnić te obszary gospodarczo
Obecnie mamy 197 państw należących do ONZ
1946 r. - 80 państw
1986 r. - 176 państw
2001 r. - 197 państw
Podział Indii
Indie, Pakistan wsch., Pakistan zach., Cejlon…
… 20% ludności świata a przypada na nie 80% dochodu światowego.
Co wpływa na taki stan rzeczy?
mały przyrost naturalny w krajach wysokorozwiniętych (czasem ujemny)
wysoki przyrost naturalny w krajach trzeciego świata
w krajach trzeciego świata przeważnie występuje dużo konfliktów zwłaszcza na podłożu etnicznym (sztuczne granice). Są to konflikty zewnętrzne jak i wewnętrzne.
Po II Wojnie Światowej…
… miejscem sporów.
Na świecie jest wiele baz wojskowych na terenach innych państw. Są to jakby enklawy na terenach innych państw. W tych bazach mieszka dużo ludności.
Ludność świata
Ludność świata gwałtownie wzrasta i wzrost ten jest coraz szybszy
LATA
ERA
LICZBA LUDZI
7000
p.n.e.
10 mln
0
160 mln
900
n.e.
320 mln
1700
n.e.
600 mln
1850
n.e.
1250 mln
1950
n.e.
2500 mln
2000
n.e.
6100 mln
(oczywiście lata 7000 p.n.e. to do pewnego stopnia przypuszczenie)
Lata jakich potrzebowała ludność świata aby przekroczyć kolejny miliard
KOLEJNE MILIARDY
LICZBA LAT POTRZEBNYCH ABY PRZYBYŁ KOLEJNY MILIARD LUDZI
LATA
1 (pierwszy miliard)
8500 lat
1820 r.
2
?
?
3
30 lat
1960 r.
4
15 lat
1975 r.
5
12 lat
1987 r.
6
9 lat
1999 r.
Obecnie rocznie przybywa około 90 mln ludzi.
Przyrost naturalny to różnica pomiędzy stopą…
…. Na dodatek większa liczba ludności świata wiąże się nie tylko z większą konsumpcją wody ale to także nowe zakłady przemysłowe wykorzystujące wodę; więcej ludzi wiąże się ze zwiększeniem hodowli zwierząt, które też piją wodę; a na koniec im więcej ludzi tym więcej wód będzie zanieczyszczonych.
Ludzie na świeci najwięcej rodzi się w miejscach, w których nie mogą być wyżywieni. Pojawiają się przez to migracje…
…) - też jest tu trochę problemów etnicznych
Afryka
Część arabska na północ od Sahary; Czarna Afryka na południe od Sahary
Aby państwa tu miały być narodowościowymi trzeba by pozmieniać granice no i w ogóle było by to bardzo ciężkie, różne języki... Obecnie jest tu duże zróżnicowanie etniczne, jest wiele konfliktów
{część arabów to chrześcijanie co podważa pogląd, że arabowie (wszyscy) to Muzułmanie}
Na półwyspie
… mieście w federacji rosyjskiej można spotkać Polaków. Polaków jest dużo w obwodach Moskiewskim i St. Petersburgu (po około 20 tys.). W Moskwie są dwa polskie kościoły i jeden w St. Petersburgu. Dużo Polaków jest na Syberii w rejonie Irkucka. Cypr - podzielony jest na część grecką i turecką
Turcja - problem Kurdów. Po wojnie obiecywano im niepodległość ale nigdy jej nie otrzymali. Kurdowie mieszkają na terenie Turcji, Iranu, Iraku i Syrii. Rejony zamieszkane przez Kurdów są roponośne dlatego państwa wymienione nie chcą się zgodzić na utworzenie wolnego Kurdystanu. Turcy uważają Kurdów za tureckich górali. Iran - problem z Kurdami i Azerami. Przed wojną teren ten był zwany jako Persja.
Indie - jedynie 25% mówi językiem indyjskim, dlatego wprowadzono język angielski, który wszyscy znają. W kraju…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz