Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 208

Modelowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2107

Zagadnienia poruszone w notatce to: etapy modelowania, cel, dobór zmiennych do modelu, klasyczna metoda najmniejszych kwadratów, koincydencja. EKONOMETRIA ETAPY MODELOWANIA: Określenie celu i zakresu badań. Dobór zmiennych do modelu. Wybór...

Ekonometria - regresja wieloraka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2849

. Objętość 17 stron zapisanych w formacie doc. W środku jest analiza regresji wielokrotnej, czyli: charakterystyka próby, analiza zmiennych niezależnych X 1, X 2 , oraz zmiennej zależnej Y, analiza korelacji, analiza statystyk regresji, analiza wariancji, analiza reszt, rozkład reszt zmiennej X1, wn...

Ekonometria - zadania transportowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2198

Opracowanie zajmuje ponad 6 stron, przy treści pisanej czcionką rozmiaru 10. W notatce znalazły się m.in. następujące zagadnienia: modele zadania transportowego, zadanie transportowe i zadania programowania liniowego, podstawowy plan zadania transportowego, metoda potencjałów. Zadanie transportowe...

Ekonometria - Metody ekonometryczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2303

Literatura: Kukuła „Elementy ekonometrii w przykładach i zadaniach” Kukuła „Badania operacyjne w zadaniach i przykładach” Pawłowski „Ekonometria” (wszystkie pozycje o tym tytule) Chow (1995) „Ekonometria jest nauką i sztuką stosowania metod stystycznych do mierzenia relacji ekonomicznych”...

Ekonometria programowanie liniowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Pajor
 • Ekonometria
Pobrań: 329
Wyświetleń: 4893

Całość dotyczy programowania liniowego. A oto z czego składa się ta notatka: zadania programowania liniowego, przedmiot programowania matematycznego, przykłady ekonomicznych zadań programowania liniowego, ekonomiczno-matematyczny model zadań programowania liniowego, elementy algebry macierzowej ora...

Euro nowy pieniądz

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2380

doc. Notatka w formie referatu na temat Euro-nowy pieniądz Unii porusza takie zagadnienia, jak: kryteria konwergencji z Maastricht, etapy wprowadzenia oraz podsumowanie zagadnienia. Euro - nowy pieniądz Unii Kryteria, które muszą spełnić państwa członkowskie chcące wejść do unii gospodarczo - wa...

Finanse międzynarodowe - RYNEK WALUTOWY

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 7658

W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: rynek walutowy, przedmioty transakcji, rynek finansowy, rynek pieniężny, rynek kapitałowy, rynek kredytowy, transakcje rynku walutowego. Oprócz tego w dokumencie znajdują się również informacje dotyczące takich pojęć jak: kursy wal...

Finanse międzynarodowe - test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 2975
Wyświetleń: 11459

Kurs stały może istnieć w gospodarce, w której: a) brak rynku walutowego b) funkcjonuje rynek walutowy c) brak oficjalnego rynku walutowego, ale istnieje tzw. „czarny rynek” 1. Oficjalne podwyższenie kursu danej waluty względem innych walut t...

Finanse międzynarodowe UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 2212
Wyświetleń: 11004

1. Konferencja z Maastricht: a) saldo bilansu płatniczgo b) ust. się % długookresową c) produkt nor. brutto d) żadna 2. Na bieżącym sprzedał $, na futures sprzedał Euro. Pozycja: a) krótka w dolarach. 3. Eksporter spodziewa się

Międzynarodowy Bank Rozwoju i Rozbudowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krystyna Czepielewska-Kałka
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 462
Wyświetleń: 3094

Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, zw. Bankiem Światowym www.worldbank.org  Działanie rozpoczął 27 grudnia 1945 roku na mocy decyzji podjętych w 1944 roku na spotkaniu 44 państw w Bretton Woods (New Hempshire, USA). Celem konferencji była stabilizacja głównych walut światowych i stworzenia nowe...