Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 207

Mikroekonomia - definicje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3360

Notatek zawiera zwięzłe definicje z zakresu mikroekonomii. Na 2 stronach zamieszczone zostały pojęcie z czterech działów. Są to: metodologia i metoda, systemy gospodarcze, analiza gospodarki rynkowej i gospodarstwa domowe. M E T O D O L O G I A I M E T O D A Metodologia normatywna - Odnosi się do ś...

Rynek pracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1225

Popyt na prace Popyt a prace zgłaszany jest na rynku przez przedsiębiorców. W gospodarce rynkowej popyt na prace jest traktowany, jako odwrotna zależność miedzy płaca realna (rozumiana, jako ilość dóbr i usług nabywanych za płace nominalną, przy danym poziomie cen) a wielkością zatrudnienia w dany...

Księgi wieczyste

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1701

W tekście znajdziemy wytłumaczenie takich zagadnień, pojęć jak: księgi wieczyste, czemu one służą, podział ksiąg wieczystych oraz zasady ksiąg wieczystych, m.in. jawność, domniemanie. I. co to są księgi wieczyste: Księgi wieczyste - jest to specjalny rodzaj rejestru, który przedstawia stan prawn...

Filozofia - cechy systemów filozoficznych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Filozofia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 6153

W kilku punktach wymienione są podstawowe cechy każdego z systemów filozoficznych. Wśród omówionych autorów: Platon, Arystoteles, Immanuel Kant, Zygmunt Freud, Fryderyk Nietzsche, Martin Heidegger, Jean Francois Lyotard, Zygmunt Bauman, Slavoj Zizek, Tomasz z Akwinu. Jej objętość to 5 stron w forma...

Pytania egzaminacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Aleksander Surdej
 • Socjologia
Pobrań: 826
Wyświetleń: 3745

Zagadnienia na egzamin z Socjologii Stosunków Międzynarodowych u Prof. dr hab. Aleksander Surdej na Uniwersytet Ekonomiczny Kraków w semestrze zimowym 2008/2009. Notatka zapisana w formacie pdf, jej objętość to 4 strony. Wszystkie zagadnienia dotyczą analizy problemów globalnych na podstawie konkret...

Koncepcja poznawcza i humanistyczna - Maslow

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

Koncepcja Poznawcza - będąca alternatywą dla dwóch tradycyjnych koncepcji Behawiorystycznej i Psychodynamicznej. U podstaw leży założenie, że człowiek nie jest całkowicie sterowany przez środowisko zewnętrzne ani nie jest zależny od sił popędowych, ale raczej jest samodzielnym podmiotem , który sa...

Mikroekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Mierzwa
 • Mikroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4368

Nauka ekonomii i jej przedmiot. Ekonomia to nauka o gospodarowaniu. Podstawowe problemy wyborów ekonomicznych. Krzywa możliwości produkcyjnych, jako narzędzie analizy ekonomicznej. Krzywa możliwości produkcyjnych. Rzadkość e...

Zagadnienia na kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Marta Sordyl
 • Makroekonomia
Pobrań: 3360
Wyświetleń: 13783

W dokumencie znajdują się również wykresy i wzory związane z przedmiotem. W niniejszej notatce można spotkać się z takimi zagadnieniami jak: metody oddziaływania państwa na popyt na pracę w długim okresie, model IS-LM, poziom dochodu, stopa procentowa, skuteczność polityki pieniężnej, zatrudnien...

Bankowość - Wskaźnik rentowności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1610

Co w niej znajdziecie. Tabelki i mnóstwo przydatnej teorii. A o czym dokładnie jest ta notatka. Otóż analiza rentowności, analiza płynności, analiza zadłużenia, wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik udziału kapitałów, wskaźnik zadłużenia długoterminowego. Witam wszystkich Dziś po zajęciach otr...

Doświadczenie wieloczynnikowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1897

doc, z przedmiotu ekonometria. Notatka zawiera takie zagadnienia, jak: planowanie i analiza doświadczeń wieloczynnikowych, model dwuczynnikowej analizy wariancji, układy zależne, regresja wielokrotna, regresja wielokrotna i estymacja modelu, układ równań normalnych, przykład układu równań normaln...