Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 201

note /search

Metody pomiaru ryzyka bankowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2030

.. Notatka składa się z 5 stron. 1.5.4. Metody pomiaru poszczególnych rodzajów ryzyka bankowego Pomiar ryzyka kredytowego banku polega na oszacowaniu kwoty, której nie da się odzyskać w chwili zaprzestania obsługi kredytu przez klie...

Bankowość- pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1253

1. Polityka monetarna NBP. Cel. Metody. Analiza Ustawy o NBP - Jakimi narzędziami do prowadzenia polityki monetarnej dysponuje NBP? - Jaki jest podstawowy cel działalności NBP? - Wymień organy NBP 1. Które z poniższych stwierdzeń odnośnie NBP są prawdziwe a) kadencja prezesa NBP trwa 5...

Podstawy organizacji i zarządzania - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 3514
Wyświetleń: 4046

1.Pojęcie i zakres zarządzania-Zarządzanie jest procesem planowania, przewodzenia i kontrolowania pracą członków org. oraz korzystania z wszelkich dostępnych zasobów org (kapitału,ludzi,maszyn,pracy)do osiągnięcia celu. Celem zarządzania jest: * takie współdziałanie wielu osób, które potrafi zneut...

Podstawy mikroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1715

Jego tematem są zagadnienia obejmujące swym zakresem podstawy mikroekonomii, wśród nich znalazły się m.in. takie tematy jak: co to jest ekonomia, źródła danych, rodzaje danych, dane przekrojowe, szeregi czasowe, prezentacja danych, tabele, wykresy, funkcja odwrócona, zmiany jednokierunkowe i odwrot...

Mikroekonomia - definicje i twierdzenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1897

doc. Przedmiot prowadzony jest na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Notatka w formie tabeli zawiera definicje, twierdzenia i pojęcia z mikroekonomii m.in. takie, jak: amortyzacja, analiza kosztów, cena bieżąca, cena przeciętna, cena równowagi, ceny maksymalne, dane empiryczne,

Potrzeby ludzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1281

doc. Notatka na temat: potrzeby ludzi i ich zaspokajanie, zwiera takie informacje, jak: wstęp, podział zasobów, kapitał ludzki, kapitał naturalny, kapitał rzeczowy, technologia, przedsiębiorczość, dobra, usługi, problem ekonomiczny – problem rzadkości. Dodatkowo notatka opatrzona jest bibliogr...

Decyzje konsumenta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1519

doc. Notatka na temat: decyzja konsumenta na rynku, zawiera takie informacje, jak: zasada maksymalizacji satysfakcji, użyteczność całkowita i krańcowa, krzywe obojętności konsumenta, równowaga konsumenta. Dodatkowo notatka opatrzona jest wykresami. Notatka pozwoli na uzupełnienie wiedzy z o...

Czynniki produkcji - analiza długookresowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2128

Informacje zawarte w notatce to: popyt na czynniki produkcji, analiza długookresowa, efekt substytucyjny, efekt podażowy, krótkookresowy popyt przedsiębiorstwa na pracę. Dodatkowo: monopson, monopol,

Mikroekonomia - kolokwium, dr Pilarska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2331
Wyświetleń: 19845

Pilarskiej. W skład materiałów wchodzą 2 pliki: w pierwszym jest zdjęcie testu, w drugim zaś luźno spisane pytania z wcześniejszych kolokwiów. Pytania dotyczyły głównie takich zagadnień jak: krzywa AB, dóbr komplementarnych, ekonomii normatywnej, hierarchii potrzeb wg Zagórskiego, ścieżka ekspansji...