Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 202

note /search

Teoria Gospodarstwa Domowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4396

Tłumaczy zagadnienia takie jak: teoria gospodarstwa domowego, użyteczność, wartość użytkowa, I i II prawo Gossena, założenia dotyczące systemu preferencji konsumenta. Notatka posiada wiele wykresów, które są dopełnieniem zawartej wiedzy. TEORIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (KONSUMENTA) -

Makroekonomia - egzamin, Kultys

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 1582
Wyświetleń: 9905

Są to same pytania bez odpowiedzi, jest ich w sumie 48 i dotyczą następujących zagadnień: PKB, model porfelowy, polityka pieniężna, polityka fiskalna, model Mundella- Fleminga, rodzaje bezrobocia, krzywa Phillipsa, koszty inflacji, deficy...

Elementy logiki - testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2492

Jest to 15 zastawów zadań. Pytania dotyczą zagadnień takich jak: trójwartościowa logika zdań Łukasiewicza, prawa myślenia Arystotelesa, klasyczna definicja prawdy Arystotelesa i wiele innych zagadnień, które pomogą w lepszym przygotowaniu do egzaminu czy kolokwium. Zestaw 1 1. Sformułować

Elementy logiki - egzamin, prof. Malawski

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Elementy logiki
Pobrań: 630
Wyświetleń: 4438

Egzamin, pytania z roku 2005, prof. Malawski Potok 3 1. Sformułować zasadę dualności algebry Boole'a oraz zilustrować ja dowolnym przykładem wyrażenia dualnego 2. Sformułować i udowodnić TDN 3. Podąć zasadę abstrakcji w postaci twierdzenia i wykazać dowolna tezę 4. Udowodnić ze należy do KRZ: [(A-&...

ZIK - I termin egzaminu - dr Jurkowska

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 2079
Wyświetleń: 8694

Zarządzanie instytucjami kredytowymi, dr Jurkowska. Egzamin - pierwszy termin. Egzamin składa się z 34 pytań testowych (bez rozwiązań) z czterema wariantami odpowiedzi. Pytanie testowe poruszają takie zagadnienia jak: pozycje pozabilansowe utrzymywane przez banki komercyjne, dywersyfikacja jako meto...

Zarządzanie produkcją - egzamin, prof. Kwieciński

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3360

Kwieciński. Notatka składa się z zagadnień egzaminacyjnych i opracowanych tez. Dokładna tematyka notatki jest następująca: marketing symultaniczny, system produkcyjny, stanowisko specjalne, typy organizacji produkcji, Wilson, moduł produkcyjny, stanowisko robocze, proces wytwórczy pomocniczy, logis...

Ekonomika - testy - Knapik

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 819
Wyświetleń: 12740

Dokument zawiera w sumie dwa testy - po 81 i 64 pytania. Porusz zagadnienia takie jak: umowa sprzedaży, rynek pierwotny, stan upadłości, amortyzacja środków trwałych, towary, koszty stałe, majątek trwały, prywatyzacja, przedsiębiorca, bankowe postępowanie ugodowe, prawne formy restrukturyzacji, doc...

Zarządzanie marketingiem - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 12173

Pytania są bez odpowiedzi i jest ich 22 i dotyczą takich zagadnień jak: formuła STP, plan marketingowy, rozwój rynku, dywersyfikacja, penetracja, rozwój produktu, pomiar ilościowy rynku, segmentacja, analiza portfolio, rynek przedsiębiorstwa, atrakcyjność rynku, marketing zróżnicowany, pozycjonowan...

Sprawozdania finansowe konsolidacja wykłady i zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 2450
Wyświetleń: 15155

Zadania dotyczą takich zagadnień jak: metoda łączenia udziałów, definicje grupy kapitałowej sposoby integracji przedsiębiorstw, wycena lokat, ustalanie wartości księgowej, przesłanki tworzenia holdingów, korzyści podatkowe z tworzenia holding, definicja kontroli, wartość dodatnia firmy, inwestycje ...

Rachunkowość finansowa - testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 4725
Wyświetleń: 15071

Pytania te podzielone są na cztery zestawy, w każdym po 15 pytań, na żadne nie ma udzielonej odpowiedzi. Pytania te dotyczą operacji dekretacji na odpowienie konta po stronie debetowej lub kredytowej, przykładowymi zadaniami są: wydanie z magazynu wyrobów gotowych, zaksięgowanie odchyleń od cen ewi...