Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - strona 15

Proekologiczne strategie unijne w zakresie czystszych technologii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Lesław Fijał
 • Technologie czystszej produkcji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071

PROEJKOLOGICZNE STRATEGIE UNIJNE W ZAKRESIE CZYSTYCH TECHNOLOGII  1.  POLIYKA EKOLOGICZNA UE  Podstawą  kształtowania  polityki  ekologicznej  UE  w  ostatnich  latach  były  dokumenty  pierwszego szczytu ziemi w Rio de Janerio 1992.   Ważne dokumenty:  TRAKTAT  MAASTRICHT  (traktat  UE  1992)  p...

Realizacja unijnej strategii technologii środowiskowych w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Lesław Fijał
 • Technologie czystszej produkcji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050

Wykład 5    REALIZACJA UNIJNEJ STRATEGII TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE    W  ciągu  ostatnich  lat  w  związku  z  postępującym  proc.  globalizacji  oraz  rozwojem  cywilizacyjnym  i  technicznym,  nastąpił  znaczny  wzrost  produkcji  i  konsumpcji  szerokiej  gamy  wyrobów, co z kolei sp...

Wykorzystanie technologii czystszej produkcji w energetyce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Lesław Fijał
 • Technologie czystszej produkcji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1225

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII CZYSTSZEJ PRODUKCJI W ENERGETYCE  (29.03.2011)  Wiek XXI ma szansę stać się erą ekologizacji energetyki, ponieważ świadczą o tym wszystkie  podejmowane  działania  w  gospodarce  narodowej  i  UE.  Ekologizacja  energetyki  wymaga  zmiany  modelu  produkcji  energii  i  ...

Techniki wykorzystujące paliwa uzyskane w procesach przetwórstwa węgla...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Lesław Fijał
 • Technologie czystszej produkcji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1232

WYKŁAD   TECHNIKI  WYKORZYSTUJĄCE  PALIWA  UZYSKANE  W  PROCESACH  PRZETWÓRSTWA WĘGLA  Do najczęściej stosowanych technik przetwórstwa węgla na inne paliwa użytkowe należy zaliczyć:    Proces zgazowania węgla, oraz    Proces uwodornienia węgla.  Celem  procesu  zgazowania  węgla  jest  wytworze...

Gospodarka odpadami przemysłowymi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Lesław Fijał
 • Technologie czystszej produkcji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1512

WYKŁAD   GOSPODARKA ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI  Cechą  charakterystyczną  odpadów  przemysłowych  jest  to  że  powstają  one  masowo,  w  dużych  ilościach,  w  związku  z  tym  na  dużą  skalę  zagrażają  środowisku  naturalnemu.  Poprzez  kontakt  z  otoczeniem( wodom powierzchniowym, glebowym itp...

Technologie unieszkodliwiania odpadów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Lesław Fijał
 • Technologie czystszej produkcji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1344

        TECHNOLOGIE UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW  -biologicznej obróbki odpadów  Termicznej destrukcji  Bezpieczne odo składowania odpadów na wysypiskach    Celem  procesu  unieszkodliwiania  odpadów jest  ich  przetworzenie  do  takiej  formy  lub  postaci  która  nie  zagrażałaby  zdrowiu  ludzi  ...

Strategia czystszej produkcji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Lesław Fijał
 • Technologie czystszej produkcji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1421

Wykład 2    STRATEGIA CZYSTSZEJ PRODUKCJI     Strategia czystszej produkcji  – jest ogólnoświatową strategia proekologiczną, która poprzez  programy czystszej produkcji realizuje strategie (cele) ekorozwoju na poziomie przedsiębiorstw.    Zakres pojęciowy dot, czystszej produkcji :  - pojęcie czy...

Materiał do zerówki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. Ignacy Fiut
 • Filozofia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1547

Leucyp z Miletu  - filozof grecki z przełomu VI i V w. p.n.e., uznawany za twórcę atomizmu - teorii budowy  materii, głoszącej, że jest ona zbudowana z małych, niepodzielnych częstek (atomów), otoczonych próżnią i różniących  się między sobą kształtem, położeniem i porządkiem. Atomy obdarzone są ...

Rachunkowosc odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1974

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotu: Rachunkowość Finansowa 1. Wyjaśnić istotę rachunkowości finansowej. System ewidencji gospodarczej, odzwierciedlający w formie pieniężnej zjawiska i         procesy gospodarcze, zachodzące w danej jednostce. Dzięki zapisom księgowym, możemy przedstawić sytua...

Rachunkowosc zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1827

3. Jaki jest zakres rachunkowości zarządczej i czym się różni od rach. fin? Rach. Zarządcza: informacje głównie przeznaczone dla kierownictwa wewnętrznego firmy opiera się na miernikach, relacjach i modelach zweryfikowanych przez ...