Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 38

Analiza przedsiębiorstwa budowlanego XXX

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 861

Przedsiębiorstwo Budowlane „XXX” Sp. z o.o. SPIS TREŚCI I. Informacje dotyczące przedsiębiorstwa II. Analiza makrooteczenia III. Analiza otoczenia konkurencyjnego Ogólna charakterystyka sektora Prognozy i tendencje rozwojowe Analiza wnętrza firmy struktura zatrudnienia struktura organizacyjna wspó...

Analiza przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego Abcxv s.c.

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Abcxv s.c. Spis treści Charakterystyka firmy Powołanie (misja) przedsiębiorstwa Horyzont czasowy strategii Otoczenie zewnętrzne - ogólne Otoczenie zewnętrzne - celowe Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Analiza SWOT Wnioski Cele strategiczne 1 Charak...

Analiza rachunku przepływów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

I. Podstawy prawne i istota cash flow Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych(cash flow) jest jednym z elementów sprawozdania finansowego dużych jednostek. Sprawozdanie finansowe składa się z : bilansu, rachunku zysków i strat, inform acji dodatkowej. Ponadto sprawozdanie finansowe obejmuje w ...

Analiza rynku - charakterystyka przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1120

A N A L I Z A R Y N K U Charakterystyka przedsiębiorstwa Nazwa przedsiębiorstwa - THOMPSON RAMO WOOLDRIGE INC. POLSKA (TRW POLSKA) centrala firmy - mieści się w Clevland, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Zakres działania firmy TRW obejmuje takie kraje jak: Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk, P...

Analiza skonsolidowanych sprawozdań finansowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 707

Analiza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Skonsolidowane sprawozdania finansowe tworzą grupy kapitałowe składające się z jednostki dominującej oraz jednostek zależnych lub z jednostki dominującej i jednostek stowarzyszonych. Definicja jednostki dominującej (ustawowa): Przez jednostkę domin...

Analiza spółki "GPRD" - charakterystyka

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

SPIS TREŚCI Charakterystyka przedsiębiorstwa 1.Charakterystyka przedsiębiorstwa: 1.1. Forma organizacyjno prawna Obiektem analizy finansowej jest Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Gdańsku. Przedsiębiorstwo jest spółką akcyjną wpisaną do rejestru handlowego w dziale B pod nume...

Analiza spółki "Pol-N"

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

ANALIZA FINANSOWA FIRMY POL-N 1. ZADŁUŻENIE 2. PŁYNNOŚĆ 3. RENTOWNOŚĆ 1. ANALIZA ZADŁUŻENIA. Analiza struktury kapitałów firmy Pol-N pokazuje na rosnący udział kapitałów obcych w pasywach przedsiębiorstwa. Może to być zjawisko korzystne, ponieważ kapitały obce są tańsze od kapitałów własnych, ale z...

Analiza stategiczna firmy poligraficznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Misja Firmy XXX S.C. jest firmą świadczącą usługi w zakresie druku, usługi introligatorskie, oraz procesów wykończenia produkcji poligraficznej. Do najbardziej rozpowszechnionych usług świadczonych przez drukarnie należą: Druk gazet, czasopism Druk kalendarzy planszowych oraz plakatów Druk ksią...

Analiza stategiczna spółdzielni - Analiza strategiczna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Analiza strategiczna spółdzielni SPIS TREŚCI 1. MISJA SPÓŁDZIELNI ROSS Analizowana jednostka gospodarcza, działając w oparciu o bieżące prawodawstwo i zwyczaje ma być dochodowym przedsiębiorstwem, zaspokajającym potrzeby uczestników rynku. W tym celu przez kierownictwo Spółdzielni ROSS została spr...

Analiza strategiczna - browar - Piwo

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

Analiza Strat e giczna Strzelca Spis treści: A. Ogólna pozycja branży Ogólna pozycja branży Struktura branży Branża piwowarska należy do najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki. Systematycznie wzrasta spożycie piwa, bardzo szybko następują procesy konsolidacyjne. Obecnie około 60 p...