Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 37

Analiza firmy elektronicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

ANALIZA PRZEDSIĘBIORSTWA. FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „XXX” PORÓWNANIE ATRAKCYJNOŚCI RÓŻNEGO RODZAJU PRZEDSIĘWZIĘĆ. Zdecydowaliśmy się na podjęcie działalności w branży elektronicznej. Wybór nasz był uzasadniony tym, iż posiadamy odpowiednią wiedzę i umiejętności, które moglibyśmy wykorzystać w prow...

Analiza "Hortex SA"

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2093

HORTEX S.A. Opis firmy HORTEX S.A. HORTEX HOLDING SA to producent soków, nektarów i napojów oraz mrożonych warzyw, owoców i dań gotowych - artykułów spożywczych sprzedawanych pod jedną z najbardziej znanych polskich marek. Historia HORTEXU sięga l...

Analiza kosztów własnych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1288

Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa Analiza całkowitych kosztów własnych działalności operacyjnej w układzie rodzajowym. Tabela nr. 1. Całkowite koszty własne działalności przemysłowej w układzie rodzajowym w latach 1995-1997r. (w tyś. zł.) Wyszczególnienie 1995 1996 1997 plan wykonani...

Analiza marketingowa studia fotografii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

ANALIZA MARKETINGOWA STUDIA FOTOGRAFII CYFROWEJ Spis Treści Definicja Produktu Fotografia cyfrowa Technologia 3. Serwis cyfrowy II Charakterystyka Rynku Miejsce działalności Zakres wykonywanych usług Rynek konsumencki Ankieta Udział w rynku Przychód ze sprzedaży 1.Przychód ze sprzedaży z...

Analiza odchyleń w analizie finansowej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

ANALIZA ODCHYLEŃ W ANALIZIE FINANSOWEJ Analiza podstawowych odchyleń na podstawie analizy finansowej. Analiza finansowa obejmuje ocenę wielkości ekonomicznych w wyrażeniu pieniężnym, w tym stanu majątkowo-kapitałowego, wyników finansowych i ogólnej sytuacji finansowej firmy. Analiza ta, będąca czę...

Analiza otoczenia firmy Interspeed

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 546

ANALIZA OTOCZENIA FIRMY INTERSPEED sp. z o.o. Charakterystyka firmy Dane ogólne Firma INTERSPEED sp. z o.o. to dostawca Internetu, działający od 1997 roku na podstawie koncesji Ministra Łączności. W jego szerokiej ofercie można znaleźć wszystko co jest potrzebne by umożliwić dostęp i w pełni wyko...

Analiza pionowa i pozioma sprawozdań finansowych - ANALIZA ZMIAN WIEL...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

ANALIZA PIONOWA I POZIOMA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ANALIZA ZMIAN WIELKOŚCI BILANSOWYCH W CZASIE Sporządzanie sprawozdań finansowych określa ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu rachunku zysków i strat sprawozdania z przepływu środków pie...

Analiza Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-usługowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

I. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo usługowe (PPHU) Palarnia Kawy „Mag” jest spółką cywilną zarejestrowaną w marcu 1992 r. z siedzibą w Bochni. Jego obecnymi właścicielami są bracia Kazimierz i Bogusław Budek. Analizowana firma jest przedsiębiorstwem średnim, bowiem zatrudnia obecnie 190 praco...

Analiza progu rentowności - Próg

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 966

ANALIZA PROGU RENTOWNOŚCI Próg rentowności dla produkcji jednoasortymentowej ( w wyrażeniu ilościowym) K c = K st + k zj Q (1) gdzie: Q - produkcja (sprzedaż ) w jednostkach naturalnych w analizowanym okresie, K c - koszty całkowite an...

Analiza przedsiębiorstwa "NET" - Reklama w sieci Internet

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

Analiza przedsiębiorstwa NET 1. O firmie Z dniem 30.11.1999 działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczęła firma "-Net" zlokalizowana w w lokalu mieszkalnym przy ul. Właścicielami firmy są: Współzałożycielka jako kapitał założycielski wnosi do fir...