Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 33

Analiza ekonomiczna wskaźnikowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Analiza wskanikowa. Jest najczciej stosowanym dziaem analizy ekonomicznej, bo jest to narzdzie dosy uniwersalne i proste w stosowaniu, umoliwia wysnuwanie wniosków. Zalet analizy wskanikowej jest to, e wikszo wskaników jest jakociowych, przedstawiaj relacj - mona je porównywa midzy rónymi firmami i...

Wskaniki obrotowości i rentowności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Wskaniki obrotowoci i rentownoci. Mierz efektywno dziaalnoci podmiotu gospodarczego. S to wskaniki dynamiczne, ujmuj wyniki ekonomiczne w czasie, mog uwzgldnia te stany, które jednak dotycz pojedynczych elementów budowy tego wskanika. Ws kaniki obrotowoci. Inaczej aktywnoci ze wzgldu na swoj budow...

Wskaźniki rynku kapitałowego

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Wskaniki rynku kapitaowego. Mona je znale w opracowaniach pod pojciem analizy fundamentalnej, która dotyczy sposobu podejcia do analizy cen akcji - przez pryzmat funkcjonowania przedsibiorstwa akcyjnego. Wskaniki owe dziel si na: u...

Ocena zagrożenia upadłości

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Ocena zagroenia upadoci. Altman zbada niegdy 33 przedsibiorstwa, które zbankrutoway i 33 w dobrej kondycji finansowej, odpowiednio z podobnych bran. Z 22 wskaników wybra kilka i z nich stworzy wskanik majcy odpowiedzie na pytanie czy podmiot jest zagroony bankructwem. Globalny wskanik Altmana: Z =...

Analiza ekonomiczna - wzory - Próg rentowności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966

Próg rentowności ilościowy. BEP= Ks / (cj - kzj) Próg rentowności wartościowy BEP'= BEP • cj Próg rentowności procentowy BEP”=BEP / Pm • 100% Pm -maksymalna ilość sprzedanych wyrobów Zm- zysk maksymalny przy pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych Zm= Pm • cj - (Ks + Pm • Kzj) Cena jednostkowa gr...

Analiza ekonomiczna - branża edukacyjna - analiza sytuacji firmy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

SPIS TREŚCI Rozdział I 2 Wstępna analiza sytuacji firmy 2 Zestawienie analityczne struktury aktywów i pasywów - tabela i komentarz 3 Zestawienie analityczne struktury rachunku zysków i strat - tabela i komentarz 5 Rozdział II 7 Analiza wskaźnikowa 7 Wskaźniki płynności 7 Wskaźniki produktywnośc...

Analiza ekonomiczna - kapitał obrotowy - Aktywa obrotowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

KAPITAŁ OBROTOWY KA. stanowi nadwyżkę aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi. Pełni funkcję płynnej rezerwy umożliwiającej pokrycie nieprzewidzianych wydatków. Utrzymywanie wysokiego poziomu ko. jest wskazane w przypadku podmiotu, który może mieć trudności z uzyskaniem pożyczki „od...

Analiza ekonomiczna - majątek trwały - Środek trwały

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

MAJĄTEK TRWAŁY I JEGO WYKORZYSTANIE A. WSKAŹNIKI WYKORZYSTANIA MAJĄTKU TRWAŁEGO WMT obrazują produktywność i efektywność nieruchomości, urządzeń i wyposażenia w wytwarzaniu przychodu i zysku spółki. Im wyższa obrotowość, tym większa zdolność podmiotu do wykorzystania posiadanego majątku trwałego w ...

Analiza ekonomiczna - podziały i klasyfikacje - podstawowe wiadomości...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Analiza ekonomiczna - podstawowe wiadomości 1. Metody analizy ekonomicznej. metoda porównań metoda kolejnych podstawień, różnic cząstkowych, podstawień krzyżowych Analiza działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa pomiar produkcji zdolność produkcyjna analiza struktury asortymentowej, rytmiczno...

Analiza ekonomiczna - "Polifarb" - majątek spółki

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: ROZDZ. 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI P OLIFARB - CIESZYN “ S. A. jest największym polskim producentem farb i lakierów - istniejącym na rynku już 50 lat. Od 1993 roku Spółka notowana jest na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych będąc tam najpoważniejszym reprezentantem...