Przemysław Artemiuk

Analiza współczesności - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

Analiza współczesności: pierwsza i druga fala (skrypt) Współczesność można scharakteryzować najprościej tak: epoka wiary w racjonalność i w nieograniczone możliwości techniczne ludzkości. Od oświecenia wzrasta przekonanie o wyższości nauk matematyczno- przyrodniczych, o niewątpliwym ...

Wykład - deizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1876

Nowożytne próby tworzenia religii naturalnej. Deizm (skrypt) W sensie duchowo-religijnym nowożytność rozpoczyna się, gdy Biblia, papież i tradycja chrzescijańska tracą wiarygodność w oczach elit intelektualnych epoki, za jedynego sędziego prawdy uznaje się ludzki rozum. Miejsce Objawienia zajmuje ...

Frossard-Messori Weigel - życiorys - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756

3. Frossard - Messori - Weigel - trzy przykłady współczesnej apologii dziennikarskiej (notatki z wykładu) a) Andre Frossard - (ur. 1915) francuski pisarz, dziennikarz i filozof pochodzenia żydowskiego. Do 20 roku życia był ateistą, jego tradycją ...

Justyn-Pascal Metz - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

2. Justyn - Pascal - Metz - trzy przykłady wielkich apologii (Justyn - skrypt, dodatek; Pascal - TF, s. 23-25; Metz - TF, s. 37-43) - Blaise Pascal -(wybitny matematyk, mysliciel religijny...

Mistrzowie podejrzenia - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2072

Mistrzowie podejrzenia (Feuerbach, Marks, Nietzche, Freud) i ich krytyka (skrypt) Autorem tego stwierdzenia jest Paul Ricoeur, francuski filozof. Panowie w tytule są ateistami, pociągneli do niewiary miliony ludzi, a co za tym idzie: do ludobójstwa. 1) Ludwig Feuerbach (1804-1872) - pojawia się nur...

Nowożytne przemiany w filozofii - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

Nowożytne przemiany w filozofii..., subiektywizm O pewnej interpretacji watykańskich polichromii Michała Anioła OŚWIECENIE: Kartezjusz - (zm 1650) - twierdził, że koniec czasów pewności szkół teologicznych i odwoływania się do tradycji biblijnej. My sami odpowiadamy za to, co wiemy i co wiedzieć ...

Nowożytne przemiany w nauce - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

Nowożytne przemiany w nauce (skrypt) Chrześcijaństwo opierało się o przekonanie, że Bóg pozwala odkrywać świat, który jest możliwy do poznania, jeśli człowiek jest zdolny do zachwytu nad jego pięknem. Na tej zasadzie tworzono uniwersytety. Oświecenie stawia na rozwój nauk matematyczno-przyrodniczy...

Rewolucja francuska - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1036

Rewolucja francuska (skrypt) Benedykt XVI: "Musimy pokrótce rzucić okiem na dwa istotne etapy politycznej krystalizacji tej nadziei [do idei postępu], gdyż dla rozwoju nadziei chrześcijańskiej, dla jej zrozumienia i jej trwałości ma to duże znaczenie. Pierwszym z nich jest Rewolucja Fran...

Subiektywizm, scjentyzm, pragmatyzm - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1253

Subiektywizm, scjentyzm, pragmatyzm - zmierzenie się z etymologią i istotą pojęć (TF, s. 65-68) Subiektiwyzm - ukształtował się w Oświeceniu (Kartezjusz, Kant..). Kartezjusz - "cogito, ergo sum" - myslę, więc jestem.

Wykład - wokół genezy nowożytności

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Artemiuk
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 763

4. Wokół genezy nowożytności (skrypt) 1. W Polsce często chcemy łączyć renesans z oświeceniem. Renesans dla sztuki jest nadal epoką nieodkrytą, a dla teologów tym bardziej. Na drodze ku stworzeniu rzetelnej syntezy teologicznej staje kilka przeszkód: A) polemika antyreformacyjna: Katolicy XVI i ...