Projekt technologii wykonania obiektu budowlanego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 4501
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt technologii wykonania obiektu budowlanego - strona 1 Projekt technologii wykonania obiektu budowlanego - strona 2 Projekt technologii wykonania obiektu budowlanego - strona 3

Fragment notatki:

KATEDRA PROCESÓW
BUDOWLANYCH
PROJEKT TECHNOLOGII WYKONANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
AUTOR:
Magda
Założenia projektowe : Przewidywana data rozpoczęcia robót :15 LIPIEC .
Przy wykonywaniu niwelacji terenu będziemy uwzględniać współczynnik spulchnienia gruntu wynoszący 1,83 T/m3
Odległości przywozu ( odwozu ) gruntu : 1.4 km.
Teren zostanie zniwelowany do poziomu 236,30 m.n p m
Wysokość zalegającego humusu wynosi 0,2m, przy czym 17% zostanie zastąpione terenem utwardzonym.
Utrudnienia transportowe - wiadukt o wysokości 3,75m , objazd 12,3 km.
Dostawy i transport prefabrykatów - PKP w odległości 8 km
Charakterystyka zadania projektowego :
Woda gruntowa powyżej posadowienia budynku ( poziom wód gruntowych wynosi - 1,45m; natomiast głębokości posadowienia obiektów wynoszą odpowiednio - 1,20m i 1,50m.
Wykonać wykop pod fundamenty budynku .
W celu obniżenia poziomu wód gruntowych wykonujemy ciąg drenarski, odprowadzający wodę z pomocą pomp do studni depresyjnych Wykonać wykop pod zbiornik ∅ 52m; o głębokości 1,20m Opracowanie uzupełniające planu sytuacyjno - wysokościowego ( w skali 1:500 ) ,
wraz z naniesieniem obiektów , granic własności , dróg wewnętrznych .
Obliczenie objętości robót ziemnych .
Obliczenie objętości robót ziemnych związanych z przemieszczeniem ostatecznym oraz czasowym
humusu . ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE OCZYSZCZANIE TERENU Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać prace przygotowawcze
wycięcie drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunięciem poza obręb przyszłych robót ziemnych. oczyszczenie danego terenu z gruzu , kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie placu budowy .
wykonanie robót rozbiórkowych , zasypanie studzien , dołów oraz usunięcie ogrodzeń .
przeniesienie i przełożenie z terenu danej budowy poza jej obręb takich urządzeń nad ziemnych jak: przewody kablowe , słupy linii telefonicznych i energetycznych , lub podziemnych jak : rurociągi wodociągowe , kanalizacyjne , gazowe , inst. Cieplnych , itp. , które przeszkadzać będą w wykonywaniu robót ziemnych lub w późniejszej eksploatacji danego obiektu

(…)

… - dwa silniki hydrauliczne zębate szybkoobrotowe rodzaj paliwa - olej napędowy poj. zbiornika paliwa - 270 l prędkość maksymalna - 2 - 4,5 km/h wymiary w położeniu transportowym (długość x szerokość x wysokość) - 4545 x 3060 x 3010 mm skrzynia biegów - mechaniczna, dwubiegowa wydajność koparki - z łyżką podsiębierną: 130 - 140 m3/h; z łyżką przedsiębierną: 90 - 110 m3/h max zasięg kopania - łyżką podsiębierną…
…: koparka podsiębierna K-406 (moc 81 kW)
2.1.WARIANT I
2.1.1.ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
Do zdjęcia warstwy humusu przyjęto zgarniarkę ZK51WARS , o następujących parametrach technicznych:
-pojemność skrzyni q=30,5 m3 -czas zmiany kier jazdy tst=103 s
-prędkość jazdy przy -transporcie urobku Vn=1,4 m/s
-prędkość jazdy przy pustej skrzyni Vp=2,8 m/s
-współczynnik napełnienia kat. 3 Sn=1,0 -wsp spoistości gruntu…
… sposób dalszego postępowania .
USUWANIE NIEWYBUCHÓW LUB INNYCH NIE ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEDMIOTÓW .
W przypadku gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną ujawnione niewybuchy lub przedmioty trudne do zidentyfikowania , należy przerwać roboty , a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować znakami ostrzegawczymi oraz powiadomić niezwłocznie właściwy organ administracji państwowej , kierownika budowy i Policję Państwową .
POSTĘPOWANIE PRZY ODKRYCIACH WYKOPALISKOWYCH .
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne należy powiadomić kierownictwo budowy , oraz władze konserwatorskie i roboty przerwać na obszarze znalezisk do dalszej decyzji . TABLICA 1. ELEMENTY MONOLITYCZNE.
Lp.
ELEM.
KONSTR
KLASA BETONU
OBJĘTOŚĆ
BETONU LICZBA
ELEM.
ŁĄCZNIE BETONU…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz