Prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo

note /search

Polskie prawo finansowe - zagadnienia.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 938
Wyświetleń: 1897

Polskie Prawo finansowe Przedmiot, cechy i funkcje publicznej gospodarki finansowej . Potrzeby zaspokajane indywidualnie co łączy się z gospodarką rynkową, oraz potrzeby zaspokajane publicznie przez działalność państwa. Podział potrzeb zaspokajanych prywatnie lub publicznie zmienia się wraz z prze...

Polskie prawo finansowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1477

Polskie prawo finansowe. Zarys ogólny Skróty: adm. - administracja, administracyjna itp. BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego eu - europejskie, europejska itp. F - fundusz GUS - Główny Urząd Statystyczny in. - inne, innych itp. jst - jednostka samorządu terytorialnego K - konstytucja KF - Krajowy ...

Polskie prawo finansowe - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1029

Skróty: adm. - administracja, administracyjna itp. BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego eu - europejskie, europejska itp. F - fundusz GUS - Główny Urząd Statystyczny in. - inne, innych itp. jst - jednostka samorządu terytorialnego K - konstytucja KF - Krajowy Fundusz KKS - Kodeks Karny Skarbowy m...

Zagadnienia ogólne publicznej gospodarki finansowej i prawa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 938

ZAGADNIENIA OGÓLNE PUBLICZNEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ I PRAWA FINANSOWEGO PODZIAŁ POTRZEB LUDZKICH: potrzeby zaspokajane indywidualnie(prywatnie)- wymagają starań osobistych jednostki związane z działalnością prywatnej gospodarki rynkowej, produkcją, popytem i podażą. Potrzeby zaspokajane publiczn...

Finanse publiczne - Umowa o dożywocie - Dochody publiczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 770

FINASE PUBLICZNE 1. Pojęcie środków publicznych- * dochody publiczne, * środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, * przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu teryto­rialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu­blicznych pochodzące: a) z...

Prawo finansów publicznych - skrypt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 3927
Wyświetleń: 5789

PRAWO FINASÓW PUBLICZNYCH Pojęcie środków publicznych. Środkami publicznymi są: Dochody publiczne. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi. Przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pub...

Finanse - test - Ustawa budżetowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 2268

1 Ustawa budżetowa to: ogólne zasady obowiązujące przy uchwalaniu i wykonywaniu budżetu teoretyczne postulaty formułowane wobec budżetu i gospodarki budżetowej akt normatywny wydany przez ministra finansów, zawierający warunki i terminy przygotowania budżetu 2 Nota budżetowa: to oficjalne wyst...

Polskie prawo finansowe - Budżet państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo finansowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1218

Polskie Prawo finansowe Przedmiot, cechy i funkcje publicznej gospodarki finansowej . Potrzeby zaspokajane indywidualnie co łączy się z gospodarką rynkową, oraz potrzeby zaspokajane publicznie przez działalność państwa. Podział potrzeb zaspokajanych prywatnie lub publicznie zmienia się wraz z prze...

Prawo finansów - test

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo finansowe
Pobrań: 812
Wyświetleń: 1407

1 Ustawa budżetowa to: ogólne zasady obowiązujące przy uchwalaniu i wykonywaniu budżetu teoretyczne postulaty formułowane wobec budżetu i gospodarki budżetowej akt normatywny wydany przez ministra finansów, zawierający warunki i terminy przygotowania budżetu 2 Nota budżetowa: to oficjalne wyst...

Publiczna gospodarka finansowa i prawo finansowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo finansowe
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1120

ZAGADNIEN IA OGÓLNE PUBLICZNEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ I PRAWA FINANSOWEGO PODZIAŁ POTRZEB LUDZKICH: potrzeby zaspokajane indywidualnie(prywatnie)- wymagają starań osobistych jednostki związane z działalnością prywatnej gospodarki rynkowej, produkcją, popytem i podażą. Potrzeby zaspokajane publiczni...