Polskie prawo finansowe - Budżet państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polskie prawo finansowe - Budżet państwa  - strona 1 Polskie prawo finansowe - Budżet państwa  - strona 2 Polskie prawo finansowe - Budżet państwa  - strona 3

Fragment notatki:

Polskie Prawo finansowe
Przedmiot, cechy i funkcje publicznej gospodarki finansowej . Potrzeby zaspokajane indywidualnie co łączy się z gospodarką rynkową, oraz potrzeby zaspokajane publicznie przez działalność państwa. Podział potrzeb zaspokajanych prywatnie lub publicznie zmienia się wraz z przeobrażeniami cywilizacyjnymi i kulturowymi. Bezpieczeństwo publiczne, wymiar sprawiedliwości obrona kraju to efekt pracy sektora publicznego, natomiast szkolnictwo czy usługi zdrowotne mogą być świadczone w systemie prywatnym jak i publicznym. Gospodarka finansowa państwa to czerpanie środków pieniężnych i ich podział na cele i zadania. Finanse to stosunki społeczne powstające w związku z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pieniężnych. Przedmiotem publicznej gospodarki jest przymusowe (podatki cła, opłaty) przejmowanie dochodów (jednostronne okrajanie dochodów gospodarstw prywatnych) i dokonywanie wydatków. Publ gospodarkę finansową charakteryzje: państwowa własność zasobów finansowych; kategoria zaspokajanych potrzeb (publ nie indywid); przymus państwowy nadrzędność państwa a nie stosunki oparte na umowach; ekonomiczne stosunki podziału; administracyjny, polityczny i parlamentarny proces podejmowania decyzji finansowych. Sektr prywatny nie będzie się rozwijał bez usług sektora publ jak bezp, zdrowie, oswiata itd. Funkcje PGF: fiskalna - dostarczanie państwu lub ST środków do wykonywania ich zadań; redystrybucyjna - przejmowanie od jednych podmiotów i przekazywanie innym; oddziaływania na stosunki społeczne i gospodarcze poprzez gromadzenie dochodów od jednych grup ludności, dziedzin gospodarki i przekazywania na rzecz innych. Podmioty prowadzące publiczną gospodarkę finansową. Prowadzi ją: państwo (rząd, ministrowie, organy terenowe), wspólnoty terytorialne (SG,SP,SW), inne podmioty publicznej działalności finansowej usytuowane miedzy sferą publiczną a prywatną (ZUS, Izby lekarskie, ZZ, Fundacje, Stowarzyszenia). Decentralizacja (przekazywanie zadań i kompetencji w dół). Koncentracja (skupienie kompetencji w ręku centralnych organów, dekoncentracja - także wśród organów średniego i najniższego stopnia. Stosunki nadrzędności służbowej, hierarchicznego podporządkowania i działania według wytycznych wiążą się z zdekoncentrowaniem jednostek administracji rządowej, nie ze zdecentralizowaniem. Państwo dysponuje nagromadzonym majątkiem publicznym, w postaci środków pieniężnych, akcji, udziałów, wierzytelności, budynków, dróg publicznych. W płaszczyźnie majątkowej państwo działa jako Skarb Państwa tj osobą prawną reprezentującą państwo w stosunkach majątkowych z osobami fizycznymi i z osobami prawnymi, składa się z wielu jednostek organizacyjnych działając w różnych szczeblach zarządzania majątkiem państwowym. Działa przy pomocy metod władczych (podatki, cła) oraz wchodząc w stosunki prywatnoprawne (cywilnoprawne - zawierając umowy zakłądając spółki). W celu zapewnienia ochrony prawnej praw i interesów Skarbu Państwa utworzona została Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa - zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed SN, NSA, sadami powszechnymi i administracyjnymi, orzekającymi w stosunkach miedzynarodowych, które jest obowiązkowe w przedmiocie sprawy przekraczającej 1mln zł. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz