Prof. UEK dr hab. Janusz Koczanowski

note /search

Prawo Cywilne - 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 2135
Wyświetleń: 5922

PRAWO CYWILNE ŹRÓDŁO P. CYWILNEGO W POSLCE: Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964r. obowiązujący od 1 stycznia 1965r. 1 Księga KC - Część ogólna Ta część KC zawiera normy, które regulują zagadnienia wspólne dla pozostałych działów prawa cywilnego (podmioty, mienie, czynności prawne, przedawnienie, ...

Prawo Cywilne - 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 5075

2 Księga KC - Własność i inne prawa rzeczowe Zajmuje się prawami na rzeczach. Reguluje prawne formy ukształtowane w postaci praw podmiotowych bezwzględnych, tzn. skutecznych względem każdej osoby trzeciej. rzeczy przedmioty materialne mające samodzielny byt prawny PODZIAŁ RZECZY: Nieruchomości t...

Prawo Cywilne - 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 4501

3 Księga KC- Zobowiązania Normuje stosunki zobowiązaniowe, które powstają między wierzycielem i dłużnikiem, dając temu pierwszemu prawa podmiotowe względne, skuteczne względem dłużnika. Zobowiązanie (Stosunek zobowiązaniowy) stosunek cywilnoprawny między dłużnikiem a wierzycielem dłużnik jako pod...

Prawo Konstytucyjne - Konstytucja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2569

Prawo konstytucyjne PRZEROBIĆ !!! (moje notatki pochodzą z książki Wojciecha Siudy „elementy prawa dla Ekonomistów”) Konstytucja nazwa pochodzi od łacińskiego słowa constitatio (ustrój) współcześnie nazwę tę nosi ustawa zasadnicza państwa to ustawa wyposażona w najwyższą moc prawną - wszystkie ak...

Prawo własności intelektualnej - prawo autorskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 2023
Wyświetleń: 4207

prawo własności intelektualnej własność intelektualna - dobra, wartości niematerialne, różne od rzeczy wyróżniamy: prawo autorskie (twórczość autorska) w ramach prawa cywilnego i prawo własności przemysłowej (twórczość przemysłowa: patenty i znaki towarowe) AKTY PRAWNE: ustawa o prawie autorskim...

Teoria prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5572

TEORIA PRAWA PRAWO to pojęcie wieloznaczne, np.: W znaczeniu przedmiotowym - całokształt norm ustawowych i chronionych przez państwo W znaczeniu podmiotowym - wynikająca z norm prawa przedmiotowego możność określonego postępowania lub możność żądania danego postępowania od osób do tego zobowiąz...

Prawo i postępowanie administracyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo i postępowanie administracyjne
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1967

Prawo i postępowanie administracyjne Prawo administracyjne - rozwinięcie i skonkretyzowanie prawa konstytucyjnego w warunkach codziennej działalności państwa; zespół norm regulujących: Strukturę i kompetencję organów administracji publicznej (rządowej i samorządowej) Stosunki prawne powstające w...