Prawo Cywilne - 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 5229
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Cywilne - 2 - strona 1 Prawo Cywilne - 2 - strona 2 Prawo Cywilne - 2 - strona 3

Fragment notatki:


2 Księga KC - Własność i inne prawa rzeczowe Zajmuje się prawami na rzeczach. Reguluje prawne formy ukształtowane w postaci praw podmiotowych bezwzględnych, tzn. skutecznych względem każdej osoby trzeciej.
rzeczy przedmioty materialne mające samodzielny byt prawny PODZIAŁ RZECZY: Nieruchomości to grunty (cz. Powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności), budynki(same nie stanowią nieruchomości, muszą być postawione na gruncie), drzewa(są częścią składową gruntu) Budynki, które nie są związane z gruntem traktujemy jak ruchome (np. blaszak czy kiosk)
czasami budynki mogą być samodzielną nieruchomością  ktoś wzniósł budynek nie na samym gruncie. Prawo dopuszcza taką sytuację gdy ktoś ma użytkowanie wieczyste gruntu. Trzeba za to oczywiście płaci opłatę roczną lokale - to części budynku jeśli przeprowadzano podział budynku, Ustanawia się Odrębną własność lokali (każdy jest odrębną nieruchomością). Jak chodzi o grunt - ustala się proporcjonalną część współwłasności gruntu na jakim lokal stoi Ruchomości - wszystkie pozostałe rzeczy Oznaczone co do gatunku - można je zastąpić inną rzeczą tego samego rodzaju - cukier zastąpić innym cukrem Oznaczone co do tożsamości - nie mają swojego zamiennika (np. każdy oryginalny obraz) Podzielne rzeczy - gdy dzieląc na części nie spowodujemy uszkodzenia czy utraty własności (np. podział 1 kg cukru) Niepodzielne rzeczy - to np. krowa kupowana do produkcji mleka
przynależność samodzielna rzecz ruchoma, która służy lepszemu wykorzystaniu rzeczy głównej (dla okularów będzie to futerał)
Częścią składową paska jest sprzążka ≠ przynależność
Pożytki: Rzeczy : Naturalne - płody rolne i inne dochody jakie rzecz zwykła przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem (owcawełnę, sadowoce) Cywilne - np. dzierżawa sadu, Czysz z sadu jest pożytkiem cywilnym Prawa :
Prawo do dochodów z eksploatacji dzieła (np. muzyka) PRAWA RZECZOWE podmiotowe Mają charakter praw bezwzględnych.
Skutkują względem wszystkich (erga omnes).
Jawność i trwałość praw rzeczowych.
Prawo własności Jest bezwzględne - możemy zabraniać innym używania rzeczy GRANICE PRAWA WŁASNOŚCI: ustawy
zasady współżycia społecznego
społeczno - gospodarcze przeznaczenie prawa OCHRONA PRAWA WŁASNOŚCI: powództwo (roszczenie) windykacyjne - gdy rzecz została nam zabrana; przysługuje nie posiadającemu właścicielowi przeciwko posiadającemu niewłaścicielowi. Jednak dla skorzystania z tego roszczenia musimy przeprowadzić dowód własności, to znaczy, właściciel powinien udowodnić fakt, że przysługuje mu prawo własności

(…)

…, a prawo do korzystania z niej ma każdorazowy właściciel drugiej nieruchomości. Właściciel nieruchomości władnącej może się zmieniać, ale prawo pozostaje zawsze przy gruncie, nie jest związane z żadną osobą. Ustanowienie, zmiana treści i zlikwidowanie wymaga aktu notarialnego
Osobista - nie różni się w swojej treści od służebności gruntowej, jednak jest ustanawiana nie na korzyść każdorazowego właściciela…
…; zwalania nas od nadawania większości posiadań; posiadacz jest posiadaczem samoistnym w dobrzej wierze
ZASIEDZENIE - następstwo długoistniejącego posiadania samoistnego; Nie będąc właścicielem może nim zostać, np.: miał łąkę pod lasem i wyjechał na 30 lat za granicę, a sąsiad kosi, dba o nią, może nawet płaci podatki - zachowuje się jak właściciel  prawo mówi, że ten kto długo włada rzeczą może ją posiąść; Tylko posiadacz samoistny, nigdy zależny
Rzeczy ruchomych - tylko posiadacz samoistny w dobrej wierze po 3 latach
Nieruchomości - tylko posiadacz samoistny w dobrej wierze po 20 latach w złej wierze po 30 latach Pozostanie właścicielem nie wiąże się z iluminacją (brak znaków na niebie)
Przedstawić przed sądem orzeczenie o stanie (posiadanie przez określony czas)
Sąd stara się wezwać właściciela
Wydaje…
….: ktoś został okradziony i pobił człowieka który miał taką samą rzecz, bo myślał że to jego  samowola grozi anarchią
SPOSOBY:
Obrona konieczna - działanie uprzednie, czyli uprzedzamy grożące naruszenie; własnym działaniem przeciwstawiamy się komuś kto chce naruszyć posiadanie
Samopomoc - różni się od obrony koniecznej tym, że naruszenie posiadania już nastąpiło, ale musi być dokonana natychmiast po dokonaniu naruszenia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz