Prawo Cywilne - 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 966
Wyświetleń: 4557
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Cywilne - 2 - strona 1 Prawo Cywilne - 2 - strona 2 Prawo Cywilne - 2 - strona 3

Fragment notatki:


2 Księga KC - Własność i inne prawa rzeczowe Zajmuje się prawami na rzeczach. Reguluje prawne formy ukształtowane w postaci praw podmiotowych bezwzględnych, tzn. skutecznych względem każdej osoby trzeciej.
rzeczy przedmioty materialne mające samodzielny byt prawny PODZIAŁ RZECZY: Nieruchomości to grunty (cz. Powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności), budynki(same nie stanowią nieruchomości, muszą być postawione na gruncie), drzewa(są częścią składową gruntu) Budynki, które nie są związane z gruntem traktujemy jak ruchome (np. blaszak czy kiosk)
czasami budynki mogą być samodzielną nieruchomością  ktoś wzniósł budynek nie na samym gruncie. Prawo dopuszcza taką sytuację gdy ktoś ma użytkowanie wieczyste gruntu. Trzeba za to oczywiście płaci opłatę roczną lokale - to części budynku jeśli przeprowadzano podział budynku, Ustanawia się Odrębną własność lokali (każdy jest odrębną nieruchomością). Jak chodzi o grunt - ustala się proporcjonalną część współwłasności gruntu na jakim lokal stoi Ruchomości - wszystkie pozostałe rzeczy Oznaczone co do gatunku - można je zastąpić inną rzeczą tego samego rodzaju - cukier zastąpić innym cukrem Oznaczone co do tożsamości - nie mają swojego zamiennika (np. każdy oryginalny obraz) Podzielne rzeczy - gdy dzieląc na części nie spowodujemy uszkodzenia czy utraty własności (np. podział 1 kg cukru) Niepodzielne rzeczy - to np. krowa kupowana do produkcji mleka
przynależność samodzielna rzecz ruchoma, która służy lepszemu wykorzystaniu rzeczy głównej (dla okularów będzie to futerał)
Częścią składową paska jest sprzążka ≠ przynależność
Pożytki: Rzeczy : Naturalne - płody rolne i inne dochody jakie rzecz zwykła przynosi zgodnie ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem (owcawełnę, sadowoce) Cywilne - np. dzierżawa sadu, Czysz z sadu jest pożytkiem cywilnym Prawa :
Prawo do dochodów z eksploatacji dzieła (np. muzyka) PRAWA RZECZOWE podmiotowe Mają charakter praw bezwzględnych.
Skutkują względem wszystkich (erga omnes).
Jawność i trwałość praw rzeczowych.
Prawo własności Jest bezwzględne - możemy zabraniać innym używania rzeczy GRANICE PRAWA WŁASNOŚCI: ustawy
zasady współżycia społecznego
społeczno - gospodarcze przeznaczenie prawa OCHRONA PRAWA WŁASNOŚCI: powództwo (roszczenie) windykacyjne - gdy rzecz została nam zabrana; przysługuje nie posiadającemu właścicielowi przeciwko posiadającemu niewłaścicielowi. Jednak dla skorzystania z tego roszczenia musimy przeprowadzić dowód własności, to znaczy, właściciel powinien udowodnić fakt, że przysługuje mu prawo własności

(…)

…, a prawo do korzystania z niej ma każdorazowy właściciel drugiej nieruchomości. Właściciel nieruchomości władnącej może się zmieniać, ale prawo pozostaje zawsze przy gruncie, nie jest związane z żadną osobą. Ustanowienie, zmiana treści i zlikwidowanie wymaga aktu notarialnego
Osobista - nie różni się w swojej treści od służebności gruntowej, jednak jest ustanawiana nie na korzyść każdorazowego właściciela…
…; zwalania nas od nadawania większości posiadań; posiadacz jest posiadaczem samoistnym w dobrzej wierze
ZASIEDZENIE - następstwo długoistniejącego posiadania samoistnego; Nie będąc właścicielem może nim zostać, np.: miał łąkę pod lasem i wyjechał na 30 lat za granicę, a sąsiad kosi, dba o nią, może nawet płaci podatki - zachowuje się jak właściciel  prawo mówi, że ten kto długo włada rzeczą może ją posiąść; Tylko posiadacz samoistny, nigdy zależny
Rzeczy ruchomych - tylko posiadacz samoistny w dobrej wierze po 3 latach
Nieruchomości - tylko posiadacz samoistny w dobrej wierze po 20 latach w złej wierze po 30 latach Pozostanie właścicielem nie wiąże się z iluminacją (brak znaków na niebie)
Przedstawić przed sądem orzeczenie o stanie (posiadanie przez określony czas)
Sąd stara się wezwać właściciela
Wydaje…
….: ktoś został okradziony i pobił człowieka który miał taką samą rzecz, bo myślał że to jego  samowola grozi anarchią
SPOSOBY:
Obrona konieczna - działanie uprzednie, czyli uprzedzamy grożące naruszenie; własnym działaniem przeciwstawiamy się komuś kto chce naruszyć posiadanie
Samopomoc - różni się od obrony koniecznej tym, że naruszenie posiadania już nastąpiło, ale musi być dokonana natychmiast po dokonaniu naruszenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz