Prawo Cywilne - 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2282
Wyświetleń: 6251
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Cywilne - 1 - strona 1 Prawo Cywilne - 1 - strona 2 Prawo Cywilne - 1 - strona 3

Fragment notatki:


PRAWO CYWILNE ŹRÓDŁO P. CYWILNEGO W POSLCE: Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964r. obowiązujący od 1 stycznia 1965r.
1 Księga KC - Część ogólna Ta część KC zawiera normy, które regulują zagadnienia wspólne dla pozostałych działów prawa cywilnego (podmioty, mienie, czynności prawne, przedawnienie, itd.). PRZEDMIOT REGULACJI Zajmuje się stosunkami o charakterze majątkowym (np. własność, zawieranie umów) - m. In. Prawo spadku
kilka przepisów jest o charakterze niemajątkowym - ochrona dóbr osobistych PODMIOTY PRAWA CYWILNEGO Osoby fizyczne (każdy żyjący człowiek)
Podmiotowość prawna osoby fizycznej jest zdolnością nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Od momentu urodzenia do śmierci (zasadniczo). Dziecku poczętemu przyznaje się warunkową zdolność prawną, np. gdy dziecko urodzi się po śmierci ojca, to dziecko dziedziczy (ma zdolność prawną warunkową) spadek (jeśli urodzi się żywe) ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH: do 13 lat - brak jakichkolwiek zdolności Ze względów praktycznych życia codziennego dziecko może, np. iść na zakupy: - zostaje zawarta umowa z chwilą wykonania czynności - warunkiem ważności umowy jest to, by nie wiązała się z pokrzywdzeniem dziecka (np. oszustwo przy) 13-18 lat - ograniczona zdolność OGRANICZONA ZDOLNOŚĆ - pewnych kategorii może dokonywać, pewnych nie. Może np.:
Zawierać Dorobne umowy życia codziennego
Dysponować dowolnie swoim zarobkiem (odebrane jedynie przez sąd opiekuńczy)
Dysponować rzeczami oddanymi do jej swobodnej (nie wyłącznej) dyspozycji
Do innych potrzeba upoważnienia pr. Opiekuna(przedstawicieli ustawowych), np. kupno komputera od 18 lat - pełna zdolność Dziewczyna powyżej 16 roku życia za zgodą sądu(np. gdy zajdzie w ciążę) jeśli wstąpi w związek małżeński ma pełną zdolność co czynności prawnych UBEZWŁASNOWOLNIENIE - całkowite lub częściowe pozbawienie zdolności do czynności pranych, np. gdy osoba jest niedorozwinięta, chora wówczas taką osobę trzeba chronić przed jej działaniami U. CAŁKOWITE - osoba traktowana jest jak dziecko do 13 roku życia; sąd ustanawia opiekuna U. CZĘŚCIOWE - to osoba jest traktowana jak człowiek między 13 a 18 rokiem życia; sąd wyznacza kuratora (np. narkoman)
Ubezwłasnowolnienie zaczyna się w sądzie okręgowym. W oparciu o opinię biegłych. Jest aktem formalno-prawnym sądu. Nie zawsze pokrywa się z rzeczywistością SĄDOWE STWIERDZENIE ZGONU - gdy śmierć jest pewna, ale lekarz nie może tego potwierdzić, bo np. nie ma ciała - wydane na podstawie światków UZNANIE ZA ZMARŁEGO - śmierć danej osoby jest jedynie prawdopodobna, np. osoba zaginęła. Minimalny czas na uznanie to 10 lat od zaginięcia. Wniosek składa najbliższa rodzina do sądu -

(…)

… własnym nie ujawniając na czyj rachunek działa (ale nie na swój), np. komis meblowy(komisant) działa w imieniu właściciela kredensu, ale działa na jego rachunek
PROKURA - to szczególny rodzaj pełnomocnictwa dla osoby fizycznej posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych (prokurenta), którego udzielić może każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców (w Krajowym Rejestrze
… pełnomocnictwo i działać w jego granicach (ale gdy zachodzi szczególna sytuacja, żę pełnomocnik któremu cofnięto pełnomocnictwo działa w jego zakresie dalej to umowy przez niego zawarte są ważne, jeśli te osoby nie widziały, że ta osoba nie jest już pełnomocnikiem- np. przedstawiciel handlowy nie mając już pełnomocnictwa może zawrzeć umowy i są one ważne, jeśli osoby myślały, że on dalej jest pełnomocnikiem, a szef przedstawiciela handlowego może domagać się od niego odszkodowania)
Gdy zaś przekroczy się uprawnienia - mówimy o nieważności zawieszonej, np. kupno na giełdzie auta, które mocodawca polecił kupić do 10 tys., a pełnomocnik kupił za 10,5 tys. Mocodawca może to zaakceptować i np. sprzedawca wyznacza termin potwierdzenia umowy. Jeśli ono nie nastąpi czynność będzie nieważna.
WYGAŚNIĘCIĘ…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz