Prof. dr hab. Zygmunt Babiński - strona 4

Ruch oksfordzki, Prusy, asymilacja Żydów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Teza 2. Ruch oksfordzki , zapoczątkowany (1833) kazaniem Johna Keble'a , przyjął za zasadę: trzeba, by Kościół sam się zreformował, uwalniając się od wpływu państwa. Dążył więc do wzmocnienia autorytetu kościelnego, starał się o nawrót doktrynalny i liturgiczny do Kościoła pierwszych wieków, prac...

Ruch oksfordzki, Prusy, asymilacja Żydów, Małżeństwa mieszane

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

Teza 2. Ruch oksfordzki , zapoczątkowany (1833) kazaniem Johna Keble'a , przyjął za zasadę: trzeba, by Kościół sam się zreformował, uwalniając się od wpływu państwa. Dążył więc do wzmocnienia autorytetu kościelnego, starał się o nawrót doktrynalny i liturgiczny do Kościoła pierwszych wieków, pracow...

Sylabus Piusa IX

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

Teza 3. Sylabus Piusa IX. Zajął się nie tylko najbardziej aktualnymi problemami katolików, ale i całego ówczesnego społeczeństwa. Syllabus errorum to katalog 80 zdań jako błędnych i potępionych. Ogólnie potępiono panteizm, racjonalizm,

Upadek Państwa Kościelnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

Teza 4. Upadek Państwa Kościelnego, Kościół we Włoszech. Kwestia rzymska. Na czele ruchu zjednoczenia Włoch stanął liberalny rząd Królestwa Piemontu , który był przeciw przyw...

Pontyfikat Leona XIII i Piusa X

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

Teza 5. Pontyfikat Leona XIII i Pius X . Leon XIII, uczony , polityk i społecznik . panował w latach 1878 - 1903. Udało mu się wyprowadzić Kościół z izolacji i sprawić, że zaczęto słuchać tego, co mówi papież. Uważał więc, że papiestwo jest n...

Społeczny wymiar religii: powstanie kwestii społecznej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

Teza 6. Społeczny wymiar religii: powstanie kwestii społecznej i próby jej rozwiązania. Dla rozwijającego się katolicyzmu w drugiej połowie XIX wieku ważne znaczenie miało znalezienie właściwego ustosunkowania się do społeczeństwa i jego życiowych problemów. Społeczny wymiar religii dostrzegano p...

Układ Laterański

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

Teza 8. Układ Laterański Pius XI miał świadomość, że nie może obstawać przy dawnej formie doczesnej władzy papieża, ale musi zapewnić Stolicy Apostolskiej wolność prawną. Negocjacje wszakże zostały podjęte z inicjatywy faszystowskiego rządu

Socjalizm i komunizm w Kościele

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1148

Teza 9. Socjalizm i komunizm Socjalizm od swego powstania ulegał ewolucji jako doktryna społeczna, lecz nie przestał być zagrożeniem dla Kościoła, zwłaszcza w swych filozoficznych przesłankach. Mówił o tym Pius XI , stwierdzając, że socjalizm w swym umiarkowanym kierunku, głosił niektóre idee zgo...

Sobór Watykański II, Jan XXIII

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

Teza 10. Sobór Watykański II Sobór Watykański Drugi budził wielkie nadzieje na ukazanie miejsca Kościoła we współczesnym świecie, ulegającym niesłychanej ewolucji. Stał się odnową Kościoła , najpierw przez opracowanie nauki i ukazanie kierunków odnowy, a następnie przez realizację soborowych post...

Protestancka reformacja na ziemiach polskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Teza 11 . Protestancka reformacja na ziemiach polskich. Polska tak jak kraje zachodnie przeżywała także reformację, która jednak nie podzieliła religijnie narodu i nie doprowadziła do wojen bratobójczych -tolerancja religijna. Kolejna cechą polskiej reformacji jest to, że panowała duża różnorodno...