Prof. dr hab. Zygmunt Babiński - strona 5

Kościół katolicki w Polsce w okresie potrydenckim

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
  • Historia Kościoła
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

Teza 12. KOŚCIÓŁ KATOLICKI W POLSCE W OKRESIE POTRYDENCKIM . W reformę trydencką Kościoła w Polsce, w przeciwieństwie do państw zachodnich, bardziej zaangażowane były czynniki kościelne - hierarchia kościelna, a mniej państwo. Głównym źródłem odnowy były : u c h w a l y d o g m a t y c z e oraz u...

Potop. Panowanie króla Jana Kazimierza

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
  • Historia Kościoła
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

Teza 13. Potop. Panowanie króla Jana Kazimierza Królem został w 1648 r. Jan II Kazimierz (1648-1668). Dążył do porozumienia z Chmielnickim, chcąc pozyskać go do wojny z Turcją. Poddanie się Chmielnickiego Moskwie (1653) spowodowało wojnę z Rosją. Gdy Polska przystąpiła do Kozaków, nastąpiła agres...

Kościół unicki w Polsce i na Litwie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
  • Historia Kościoła
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

Teza 14. Kościół unicki w Polsce i na Litwie. Kryzys i wzrost unii kościelnej Powstanie Kozaków pod dowództwem Bohdana Chmielnickiego (1648), które w krótkim czasie objęło ziemie ukrainne przed- i zadnieprzańskie, spowodowało poważny kryzys unii kościelnej. Początkowo Kozacy odnosili się raczej o...