Ruch oksfordzki, Prusy, asymilacja Żydów, Małżeństwa mieszane

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ruch oksfordzki, Prusy, asymilacja Żydów, Małżeństwa mieszane - strona 1

Fragment notatki:

Teza 2. Ruch oksfordzki , zapoczątkowany (1833) kazaniem Johna Keble'a , przyjął za zasadę: trzeba, by Kościół sam się zreformował, uwalniając się od wpływu państwa. Dążył więc do wzmocnienia autorytetu kościelnego, starał się o nawrót doktrynalny i liturgiczny do Kościoła pierwszych wieków, pracował nad pogłębieniem życia religijnego wiernych. W ruchu oksfordzkim wyróżnia się trzy etapy rozwoju: traktarianizm puseyizm i rytualizm. Małżeństwa mieszane w Prusach. W Prusach zawiązywano małżeństwa pomiędzy miejscowymi katoliczkami i napływowymi ewangelikami.W 1825 nakazano w całym kraju aby dzieci z takich małżeństw wychowywane były w religii ojca. Mimo tego większość duchownych dalej zobowiązywała małżeństwa do wychowanie dzieci w wierze katolickiej. Papież Pius VIII wydał brewe, że gdyby chcący zawrzeć związek małżeński nie chcieli dać takiej rękojmi to kapłan może po prostu biernie asystować przy jego zawarciu. Rząd pruski nie ogłosił brewe w kraju i przekonał 3 biskupów do błogosławienia małżeństw nawet bez rękojmi. Gdy tajny układ wyszedł na jaw pojawiły się protesty papieża Grzegorza XVI.. Zmiana polityki Prus miała miejsce gdy tron objął Fryderyk Wilhelm IV, który przez pertraktacje z Rzymem rozwiązał problem małżeństw mieszanych. Konwersja i asymilacja Żydów. Wśród Żydów europejskich wystąpiły dwie tendencje: integracja i asymilacja . Pierwsza zmierzała do przyjęcia obywatelstwa, kultury, obyczajów i form cywilizacyjnych kraju zamieszkania, z zachowaniem świadomości, że się jest Żydem.. Druga była wtopieniem się w otaczający świat, z wyrzeczeniem się judaizmu. Przyczyny konwersji i wyrzeczenia się judaizmu były różnorodne: niewątpliwie część z nich czysto religijna, lub społeczna. Konwersja była też biletem wstępu do kultury europejskiej. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz