Prof. dr hab. Tadeusz Maszczak - strona 2

note /search

Definicje zarządzania-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 882

Definicje zarządzania:  Dokładne poznanie tego, czego oczekuje się od ludzi, a następnie dopilnowanie, by wykonali to w najtańszy i najlepszy sposób (W.F. Taylor) - racjonalna gospodarka ludźmi i zasobami;  (ang. Management) proces doprowadzania do wykonania określonych rzeczy sprawnie i sk...

Globalizacja a otoczenie organizacji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

GLOBALIZACJA A OTOCZENIE ORGANIZACJI Globalizacja - żywiołowy proces polegający na umiędzynarodowieniu się stosunków politycznych, społecznych i gozpodarczych Korzyści z globalizacji  Dla korporacji międzynarowoych: nieograniczone miżliwości ekspancji  Dla bogatych państw: o przyspieszenie ...

Historia i teorie zarządzania-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 553

HISTORIA I TEORIE ZARZĄDZANIA 1. Zarządzanie naukowe 2. Zarządzanie administracyjne Zarządzanie naukowe:  Zrodziło się z potrzeb rozwiązywania problemów organizacji i zarządzania jakie pojawiły się na przełomie XIX i XX wskutek rewolucji przemysłowej,  Twórcą naukowego podejścia do zarządza...

Planowanie i podejmowanie decyzji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

PLANOWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI Cele organizacji:  maksymalizacja zysku, czyli dodatnie wyniki finansowe  pożądany stan rzeczy Organizacje to całości realizujące te cele, przekraczające możliwości jednego człowieka. Organizacja to zespół wielu pracowników, o różnych specjalnościach, spełni...

Pojęcie organizacji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

Pojęcie organizacji: 1. Znaczenie rzeczowe - to całość złożona z ludzi współdziałających przy realizacji określonego celu 2. Zn. atrybutowe - struktura rzeczy złożonych i procesów (np. przedsiębiorstwo i produkcja) 3. Zn. czynnościowe - to tworzenie i zmienianie struktur rzeczy i procesów (np....

Przedsiębiorczość i przedsiebiorstwa-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 567

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I PRZEDSIĘBIORSTWA Istota przedsiębiorczości - Proces planowania, organizowania, prowadzenia działalności gospodarczej oraz podejmowania związanego z nią ryzyka. Przedsiębiorca - inicjator zamierzenia gospodarczego i założyciel ... Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwa będą...

Zarządzanie informacjami i techniką informacyjną - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777

Zarządzanie informacjami i techniką informacyjną Informacja - właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszenie niepewności (nieokreśloności) Informacja - każda wiadomość tworząca wiedzę odzwierciedlającą procesy i zdarzenie zachodzące...