Pojęcie organizacji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie organizacji-opracowanie - strona 1 Pojęcie organizacji-opracowanie - strona 2 Pojęcie organizacji-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie organizacji:
1. Znaczenie rzeczowe - to całość złożona z ludzi współdziałających przy realizacji
określonego celu
2. Zn. atrybutowe - struktura rzeczy złożonych i procesów (np. przedsiębiorstwo i
produkcja)
3. Zn. czynnościowe - to tworzenie i zmienianie struktur rzeczy i procesów (np.
przedsiębiorstwa i produkcji)
Czteroelementowy model organizacji:
1. Cele (misja, drzewo celów, zadania)
2. Ludzie (kwalifikacje, motywacja, podstawy)
3. Struktura (schemat organizacyjny, instrukcje, zakres czynności)
4. Technologia (wyposażenie, Know-how, wytwarzanie)
Synergia to efekt współdziałania, polegający na tym, że podmioty współdziałające
osiągają więcej niż wynosi suma efektów podmiotów działających osobno. Synergia
nazywana jest efektem organizacyjnym.
Typy organizacji:
 ze względu na wielkość (małe, średnie, duże)
 z/w na etap rozwoju (w etapie projektowania, w etapie tworzenia, nowe,
ustabilizowane, w etapie schyłkowym)
 z/w na nastawienie do zysku (nastawione na zysk, nienastawione na zysk)
 z/w na jawność (jawne, tajne)
 z/w na legalność (legalne, nielegalne)
 z/w na osobowość prawną (posiadające lub nie)
 z/w na przedmiot działania (administracyjne, gospodarcze, społeczne, polityczne,
naukowe, edukacyjne, militarne, kulturalne)
 z/w na charakter członkostwa (otwarte, zamknięte, dobrowolne, przymusowe)
 z/w na kwalifikacje członków (profesjonalne, amatorskie)
 z/w na przedmiot działalności (produkcyjne, usługowe)
 z/w na własność - sektor gospodarki (sektora publicznego, sektora prywatnego)
 z/w na sekcję gospodarki (wg klasyfikacji PKD - np. rybołówstwo i rybactwo,
przetwórstwo przemysłowe)
 z/w na formę prawną (indywidualni przedsiębiorcy, spółki prawa handlowego,
przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia
 z/w na terytorium działań (lokalne, krajowe, międzynarodowe)
Cele organizacji - to wiązki wartości (produkcyjnych, ekonomicznych, społecznych)
przez nią realizowanych i odnoszących się do jej trwania i rozwoju w kontekście
wzajemnych związków z otoczeniem
Cel - pożądany stan rzeczy
Przykładowe typy celów organizacji:
 z/w na szczebel zarządzania (cele całej organizacji, cele pionów, komórek
organizacyjnych)
 z/w na stopień trudności (łatwe, trudne)
 z/w na wymierność (mierzalne - ilościowe, niemierzalne - jakościowe)
 z/w na ważność (główne, drugorzędne, trzeciorzędne)
Funkcje celów organizacyjnych:
1. planistyczna
2. organizacyjna
3. motywacyjna
4. kontrolna
Struktura organizacyjna - obejmuje elementy składowe organizacji i powiązania
pomiędzy nimi (służbowe, technologiczne, funkconalne i informacyjne)
Konfiguracja struktury organizacyjnej - konfiguracja to stopień rozbudowy struktury
organizacyjnej w pionie i poziomie
Konfiguracja pionowa: Szczebel zarządzania: mistrz -- kierownik działu --
kierownik wydziału "A" -- Z-ca dyrektora/C-ce Prezes -- Dyrektor generalny/Prezes
Przykłady typów struktur organizacyjnych
 struktury typu "U" (jednolite) - żaden z jej elementów nie może ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz