Prof. dr hab. Tadeusz Maszczak

note /search

Etyczne i społeczne otoczenie organizacji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1610

Etyczne i społeczne otoczenie organizacji Etyka - z greckiego: ethikos - zwyczajny, ethos - obyczaj, zwyczaj Etyka - osobiste przekonania jednostki dotyczące tego, co słuszne i niesłuszne lub dobre i złe. Zachowanie etyczne - zachowanie, które mieści się w ogólnie przyjętych normach społecznych ...

Otoczenie organizacji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1323

Otoczenie organizacji Otoczenie organizacji to zestaw różnych wymiarów i sił, wśród których działa organizacja. Otoczenie organizacji - wszystko to, co znajduje się poza jej granicami i silnie na nią oddziałuje. Otoczenie charakteryzuje się silną dynamiką zmian (dynamiczny rozwój

Planowanie strategiczne - wykład - Otoczenie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Strategia odpowiada na 2 pytania: W jakiej domenie będziemy działać? Jak wygrać rywalizację w domenie? Domena - pole działania określone przez rodzaj wytwarzanych wyrobów, względnie świadczonych usług. Etapy planowania strategicznego: analiza otoczenia analiza organizacji określenie opcji str...

Planowanie i podejmowanie decyzji - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 700

Planowanie i podejmowanie decyzji Cele organizacji Celem jest pożądany stan rzeczy. Organizacje to całości realizujące cele przekraczające możliwości jednego człowieka. Typy celów organizacji Szczebel Cele strategiczne Cele taktyczne Cele operacyjne Dziedzina Cele finansowe Cele marketing...

Powody planowanie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

Powody planowania: zmiany zachodzące w otoczeniu wytyczanie kierunków działania ustalenie standardów ułatwiających kontrolę ograniczenie wpływów zmian minimalizowanie marnotrawstwa i dublowanie czynności Etapy planowania: ustalenie celu co do tej pory zrobiliśmy ustalenie mocnych i słabych ...

Szczeble zarządzania - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994

Szczeble zarządzania Niski szczebel: jedna wybrana dziedzina zarządzania np. marketing, finanse, produkcja, zasoby ludzkie, administracja Średni szczebel: więcej niż 1 dziedziną np. Produkcja i zasoby ludzkie, marketing i zasoby ludzkie, marketing, produkcja i zasoby ludzkie Rola managera: Form...

Projekt a program - różnice

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1225

Programy powinny zawierać następujące informacje: nazwy poszczególnych etapów działania nazwy stanowisk jednostek organizacyjnych odpowiadających za realizację poszczególnych etapów terminy rozpoczęcia i czasy trwania realizacji poszczególnych etapów Projekty różnią się od programów zasięgiem. Z...

Organizacja - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

Organizacja Znaczenie rzeczowe - organizacja to całość złożona z ludzi współdziałających przy realizacji określonego celu. Znaczenie atrybutowe - organizacja to struktura rzeczy złożonych i procesów (np. przedsiębiorstwo i produkcja). Znaczenie czynnościowe - to tworzenie i zmienianie struktur rz...

Podstawy zarządzania i organizacji-test

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2387

Pytania Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem wspomagająca proces zarządzania, narzędzia sterowania działalnością przedsiębiorstwa w kierunku wyznaczonego celu poprzez koordynację całokształtu procesów planowania dystrybucji informacji i kontroli to: reengineering controling Ben...

Podstawy zarządzania i organizacji-zagadnienia i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 210
Wyświetleń: 672

1. Zdefiniuj termin zarządzanie i wymień jego funkcje. Zarządzanie to jedna z nauk ekonomicznych. Nie ma jednoznacznej definicji tego pojęcia. Do lat 60-tych XX wieku było pojmowane jako działanie kierownicze. Obecnie uogólniając, jest ono sztuką bądź praktyką rozumnego stosowania środków do osiągn...