Prof. dr hab. Ryszard Łaszewski - strona 6

Źródła prawa i źródła poznania prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

Źródła prawa i Źródła poznania prawa Konstytucje i Lauda W stosunkach prywatnoprawnych nadal główną rolą odgrywalo prawo zwyczajowe natomiast w stosunkach publicznoprawnych w XV w. podstawowym źródłem prawa stały się uchwały wydawane przez sejm nazywane konstytucjami ( konstytucje wieczyste , czaso...

Historia państwa i prawa polskiego - sądownictwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 644

Sądownictwo Sąd książęcy - najwyższy sąd okresu rozbicia dzielnicowego( sędzia dworski i podsądek czuwali nad zgodnym z literą prawa działaniem sądu) Przestępstwa przeciw państwu i monarsze Skargi na postępowanie urzędników Sprawy o ziemię Sprawy dotyczące statusu prawnego osoby Sprawy o regal...

Historia państwa i prawa polskiego - skarbowość

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Skarbowość 1. Daniny i służebności Danina opolna - uiszczano ją w postaci wołu, bądź krowy od całego Opola Podworowe/podymne/poradlnym - Z nierogacizny Dań - z miodu od chłopów Służebności: Powóz - obowiązek dostarczania koni, wołów i wozów dla podróży monarchy po kraju Podwoda - obowiązek dostar...

Historia państwa i prawa polskiego - szlachta

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Szlachta 1. Możnowładcy i rycerze Komesi (baronowie) - czołowi przedstawiciele możnowładztwa polskiego, skupiali w swym ręku urzędy państwowe i zarząd grodów. Początkowo źródłem ich dochodów był udział w zyskach z podatków, w XII wieku w wyn...

Upadek dzieła Sejmu Czteroletniego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

Upadek dzieła Sejmu Czteroletniego. Targowica i konstytucje grodzieńskie Najazd rosyjski. targowica Pretekstem do agresji rosyjskiej było zawiązanie się 27 IV 1792 r. w Petersburgu

Ustrój polityczny 1918 – 1926

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 861

Ustrój polityczny 1918 - 1926 System ustrojowy stworzony przez dekret 22 XI 1918 Określał on tymczasowy ustrój państwa na okres przejściowy(do zwołania sejmu). Władzę najwyższą objął Juzio, który zajmował stanowisko Tymczasowego Naczelnika Państwa. Rząd składający się z prezydenta ministrów(premier...

Ustrój polityczny w latach 1926 - 1935

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1330

Ustrój polityczny w latach 1926 - 1935 Zmiana konstytucji 1926 Po zamachu majowym sprawa zmiany konstytucji stała się możliwa do wykonania, po przedstawieniu projektu zmian do konstytucji, zmierzających do wzmocnienia pozycji prezydenta i usprawnienia działalności sejmu, projekt po licznych poprawk...

Ustrój polityczny w latach 1935-39

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

Ustrój polityczny w latach 1935-39 Geneza konstytucji z 23 kwietnia 1935 Prace nad rewizją konstytucji marcowej rozpoczęły się już w 1928 nie wyszły one jednak poza stadium dyskusji komisji, później uległy intensyfikacji w 1930,w 1933 punktem wyjściowym stały się tezy konstytucyjne posła BBWR

Ustrój społeczny i jego przemiany

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Ustrój społeczny i jego przemiany w XI - XIII stuleciach 1. Własność ziemi - podstawą stosunków społecznych W XI i XII monarchowie, w oparciu o regale ziemi, nadawali wsie Opola a nawet kasztele kościołowi. Mniejsze posiadłości otrzymywali możnowł...

Wielkie Księstwo Poznańskie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 770

Wielki Księstwo Poznańskie Odrębności ustroju Miało otrzymać odrębne instytucje zbliżone do istniejących w królestwie polskim Odrębna nazwa, własny herb oraz flaga instytucja namiestnika królewskiego prowincjonalny sejm postulatowy Wyłączone było z związku niemieckiego Usuwanie odrębności i ge...