Prof. dr hab. Ryszard Łaszewski - strona 7

Historia państwa i prawa polskiego - zarząd państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

Zarząd państwem 1. Urzędy dworskie dostojnicy - najważniejsi urzędnicy dworscy Urzędnicy: Komes nadworny(wojewoda) - zastępował panującego w różnych dziedzinach zarządu państwem oraz w sprawowaniu sądów. Kanclerz - od XII wieku, pilnował ...

Ziemie polskie pod zaborami

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1120

Ziemie polskie pod zaborami I. podział ziem rzeczpospolitej Terytoria Cesarstwo rosyjskie - Litwa Białoruś, Ukraina Austria - Małopolska południowa z Krakowem i północna z Lublinem, dawne województwo ruskie Prusy - Wielkopolska i Prusy królewkie część Mazowsza Skutki rozbiorów Ziemie polskie zos...

Ziemie polskie u schyłku XIX w

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

Ziemie polskie u schyłku XIX w. i na początku XX w. I. Podziały i ustrój administracyjny na ziemiach polskich Królestwo polskie W 1815 podzielono królestwo na 8 województw, te na 39 obwodów , a te na 77 powiatów . Po upadku odrębności Królestwa przemianowanego w 1837 na gubernię , w 1842 obwody na...

Ziemie polskie w latach I wojny światowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763

Ziemie polskie w latach I wojny światowej Sprawa polska i różne orientacje Wyrazem różnych orientacji kół Polskich było utworzenie przedstawicielstw narodowych boku mocarstw: 1914 - naczelny komitet narodowy - związany z państwami centralnymi Polski komitet narodowy - u boku Rosji, po rewolucji w R...

Źródła prawa i źródła poznania prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

Źródła prawa i źródła poznania prawa 1. Polskie prawo zwyczajowe Źródła prawa - normy prawne zwyczajowe, bądź stanowione (przez władze) jak statuty, przywileje, ordynacje, konstytucje(ustawy sejmowe). Źródła poznania prawa - wszelkie materiały pozwalające odtworzyć treść prawa(spisy prawa zwyczajow...

Historia - Autonomia Galicji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1085

Autonomia Galicji Przedłużenie feudalizmu W krótkiej erze panowania cesarza Leopolda II wydawało się, ze Galicja otrzyma autonomie i konstytucję, jednak te plany pozostały w sferze projektów. Zależność chłopów od pana utrzymała się tam w sposób najbardziej absolutystyczny, co było bezpośrednią przy...

Historia państwa i prawa polskiego - Chłopi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Chłopi 1. Formy uzależnienia ludności chłopskiej Wieśniacy książęcy - Chłopi podporządkowani bezpośrednio księciu. Samodzielni gospodarze. Zachowali oni prawo do ziemi jako własności podległej. Znaczna samodzielność gospodarcza i osobista. Przypisańcy - Ludność osiadł w ziemiach kościelnych(w wynik...

II Rzeczpospolita - Administracja centralna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

Administracja centralna Rada ministrów Jej funkcje polegały na uzgadnianiu działalności ministrów, rozpatrywaniu ich sprawozdań i zatwierdzaniu statutów organizacyjnych ministerstw. Uprawnienia administracyjne realizowała poprzez wydawanie zarządzeń, podejmowanie uchwał i wydawanie aktów administra...

II Rzeczpospolita - Administracja ogólna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602

Administracja Ogólna Administracja wojewódzka Na jej czele stał Wojewoda, mianowany przez prezydenta na wniosek ministra spaw wewnętrznych uchwalony przez radę ministrów Jako organ administracji wojewódzkiej działał w dwojaki sposób jako przedstawiciel rządu i szef

II Rzeczpospolita - Administracja specjalna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1120

Administracja specjalna Administracja wojskowa i organizacja sił zbrojnych Zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi należało do prezydenta, w czasie pokoju sprawował tę władzę za pośrednictwem ministra do spraw woskowych a od 1926 także Generalnego inspektora sił zbrojnych(był tez przewidziany na naczel...