Prof. dr hab. Ryszard Łaszewski - strona 5

Główne kierunki przemian ustroju

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Główne kierunki przemian ustroju Polityczny naród szlachecki Przywileje nieszawskie stały się podstawa rozwoju demokracji szlacheckiej. Rzeczpospolita szlachecka była odmianą ...

Rzeczpospolita szlachecka - Lenna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 784

Lenna Lenno Prus książęcych Zwierzchność lenna polski nad Prusami książęcymi rozpoczęła się od pokoju toruńskiego 1466. Pruby wyjścia Prus spod władzy polskiej spowodowały zaakceptowanie przez Polskę projektu sekularyzacji dóbr zakonu krzyżac...

Rzeczpospolita szlachecka - Organizacja sił zbrojnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728

Organizacja sił zbrojnych Upadek pospolitego ruszenia Niestawienie się na pospolite ruszenie karano konfiskatą majątków. Żeby utrzymać pospolite ruszenie w ryzach tworzono specjalne zjazdy Okazowania zwoływane od czasu do czasu podczas ...

Rzeczpospolita szlachecka - Sądownictwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1855

Sądownictwo Sądy ziemskie i grodzkie Jako sądy szlacheckie pierwszej instancji działaly sądy: ziemskie, grodzkie i podkomorskie. Skład sadów ziemskich ustalił się na sędziego podsądka i pisarza. W XVII w. sądy ziemskie przeżywały swój upadek. ...

Rzeczpospolita szlachecka - sejmiki i sejm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1827

sejmiki i sejm Sejmiki i ukształtowanie się dwuizbowego sejmu w 1493 wyodrębniło się ogólnopolskie przedstawicielstwo sejmików ziemskich. Rychło utworzyli oni izbę poselską. Natomiast senat powstał z rady królewskiej. W XVI w.

Rzeczpospolita szlachecka - skarbowość

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 889

skarbowość Organizacja skarbu Odzielenie skarbu prywatnego króla od skarbu państwowego nastąpiło wraz z powstaniem wojska zaciężnego 1563 . Utworzono w tym celu oddzielny skarb 1569 z siedzibą w Rawie Mazowieckiej( skarb rawski ). Przychod...

Rzeczpospolita szlachecka - Stosunki wyznaniowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

Stosunki wyznaniowe Kościół rzymskokatolicki w XVI w. Najważniejsze stanowisko zajmował arcybiskup gnieźnieński, który jednocześnie był prymasem Polski, dalej biskup krakowski(Książe siewierski). Było w sumie 15v biskupów biskupów czego 13 w koronie i 2 na Litwie. Wszyscy biskupi wchodzili do rady ...

Rzeczpospolita szlachecka - Urzędy i urzędnicy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1211

Urzędy i urzędnicy Urzędy centralne Ministrze - dygnitarze koronni i nadworni, którzy weszli do senatu(marszałek wielki koronny i nadworny, kanclerz i podkanclerzy koronnyoraz podskarbi) Marszałek wielki koronny Zarządzał dworem króla Był mistrzem ceremonii Określał ceny żywności w miejscu pobytu ...

Rzeczpospolita szlachecka - Ustrój społeczny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1659

Ustrój społeczny Folwark szlachecki Folwark szlachecki stanowił gospodarczo wyodrębniony obszar ziemi , stanowiący gospodarkę pana i uprawiany bezpośrednio przez chłopów. Podstawą folwarku była dawna rezerwa pańska którą powiększano przez wycinanie lasów, wylup sołectw, przez nowe pomiary, przymuso...

Rzeczpospolita szlachecka - Władza królewska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1988

Władza królewska Pozycja króla jego kompetencje W drugiej połowie XV w. zakres władzy królewskiej faktycznie wzrastał. Kazimierz Jagiellończyk i Jan Olbrzcht sprawowali rządy osobiście i reprezentowali pogląd, że król jest suwerenem narodu. Mimo wzrastającej pozycji