Prof. dr hab. Ryszard Łaszewski

Królestwo polskie w latach 1831 – 1864

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1736

Królestwo polskie w latach 1831 - 1864 Statut organiczny z 1832 inkorporował królestwo do cesarstwa miano wrowadzić instytucję zgromadzenia stanów prowincjonalnych zniesiono sejmiki i zgromadzenie gminne wprowadzono karę konfiskaty majątku ...

Królestwo polskie w okresie konstytucyjnym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 987

Królestwo polskie w okresie konstytucyjnym Postanowienia kongresu wiedeńskiego Kongres 1814 dokonał nowego czwartego rozbioru polski. Na mocy postanowień kongresu Kraków ogłoszono wolnym miastem pod protektoratem trzech mocarstw z oktrojowano przez nie konstytucją. Prusy odzyskały część zachodnią K...

Likwidacja poddaństwa i uwłaszczenie chłopów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1890

Likwidacja poddaństwa i uwłaszczenie chłopów na ziemiach polskich Po I rozbiorze Chłopi, którzy po I rozbiorze trafili do Rosji poddani byli jeszcze większej eksplantacji(większa pań...

Monarchia stanowa - Organizacja i prawo stanów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 980

Organizacja i prawo stanów Szlachta 1. Zróżnicowanie wewnątrz stanu szlacheckiego Możnowładcy Szlachta Szlachta służebna Władykowie - niższe rycerstwo 2. Nagana szlachectwa. Nobilitacja Naganianie szlachectwa - oskarżenie o nie należenie do szlachty. Oczyszczenie przedstawienie 2 osób z rodu oj...

Monarchia stanowa - Skarbowość

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 777

Skarbowość 1. Dochody skarbu za Kazimierza Wielkiego Dobra królewskie Konfiskaty majątków Rozwój gospodarczy lokacje nowych wsi i melioracje starych Nadzwyczajny poradlny (coroczny, od łanów chłopskich) Wzrost obrotu gospodarczego = wzrost dochodów z ceł Regalia Dochód z mennicy Obowiązek pr...

Monarchia stanowa - Urzędy lokalne i centralne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2905

Urzędy lokalne i centralne 1. Województwa i ziemie Województwa - dawne dzielnice(ziemie), które wytworzyły pełna hierarchie urzędników ziemskich z wojewodą na czele. Terytoria mniejszych dzielnic pozostały przy nazwie ziemi W każdym województwie było po kilka lub więcej kasztelnii( z wyjątkiem Rus...

Monarchia stanowa - Władza królewska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1001

Władza królewska i reprezentacja stanowa 1. Dynastia a elekcyjność tronu Elekcja Jagiełły - elekcja osoby nie dynastii(cały okres panowania dynastii Jagiellonów nie było zagwarantowane jej panowanie tej dynastii po śmieci poprzednika) Kandy...

Początki monarchii Konstytucyjnej - pierwsze reformy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

pierwsze reformy Typ i forma państwa Ścierały się dwi koncepcje ustrojowe reformatorska sejmu czteroletniego i konserwatywna państw ościennych wywierających presje na polskie władzę. Zmiany w ustroju społeczno ekonomicznym. Szlachta i mi...

Prawo i Sąd pod zaborami - Prawo cywilne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1169

Prawo i Sąd pod zaborami I. Prawo cywilne Problem recepcji Farcuskiego kodeksu w Polsce Na życzenie cesarza kodeks został wprowadzony w księstwie Warszawskim. Kodeks początkowo napotkał duży opór w postaci szlachty, niechętnej min. sprawnemu działaniu egzekucji długów, i duchowieństwa przeciwne lai...