Ustrój polityczny w latach 1926 - 1935

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustrój polityczny w latach 1926 - 1935 - strona 1

Fragment notatki:

Ustrój polityczny w latach 1926 - 1935 Zmiana konstytucji 1926 Po zamachu majowym sprawa zmiany konstytucji stała się możliwa do wykonania, po przedstawieniu projektu zmian do konstytucji, zmierzających do wzmocnienia pozycji prezydenta i usprawnienia działalności sejmu, projekt po licznych poprawkach zostal przyjęty w VIII 1926. Prezydent został wyposażony w samodzielne prawo rozwiązania sejmu i senatu, decyzja prezydenta zapadała na wniosek rady ministrów, sejm utracił prawo samorozwiązania się
Prezydent otrzymał prawo wydawania rozporządzeń z mocą ustawy, między kadencjami obu izb w razie nagłej konieczności(z wyjątkiem spraw wymienionych) lub podczas kadencji na mocy ustawowego upoważnienia. Jeśli sejm i senat nie uchwaliły ani nie odzuciły budżetu w ustalonym terminie prezydent uznawał projekt rządu
Wotum nieufności dla rządu miał być głosowany na następnym posiedzeniu sejmu od podania wniosku. Pozaparlamentarny system rządów w latach 1926 1935 Funkcje sejmu i senatu zostały poddane ograniczeniem w celu ich degradacji jako najwyższych organów państwowych. Wraz z uchwaleniem noweli sejm i senat udzieliły prezydentowi szerokie uprawnienia do wprowadzenie rozporządzeń z mocą ustawy w zakresie reorganizacji administracji, uporządkowania stanu prawnego, wymiaru sprawiedliwości, świadczeń społecznych i naprawy stanu gospodarczego państwa. Od tego momentu kompetencje parlamentu praktycznie ograniczyły się do uchwalania budżetu. Niwelacji podlegała instytucja wotum nieufności dejmu do rz ądu wobec powoływania przez prezydenta rządu w tym samym lub nieco zmienionym składzie. Rząd wobec walki z sejmem przejawiał różne kontrakcje utrudniające prace sejmowi i dyskredytowaniem go w opinii publicznej; prezydent nadużywł prawa do odraczania i zamykania sesji sejmowych. Ko0nsolidacja opozycji doprowadziła do powstania centrolewu, wobec którego rządy sanacyjne wypowiedziały nieformalną wojnę na początku wyborów dokonano aresztowania przywódców sanacji i osadzono ich w więzieniu wojskowym w Brześciu, a uwolnionym po wyborach wytyczono procesy. Oprócz zastraszania opozycji rząd rozbijał partie choćby poprzez unieważnianie list. W systemie politycznym rządów sanacji następował stały wzrost roli i znaczenia rządu. System wielopartyjne formalnie nadal utrzymany zaczął przekształcać się w system partii dominującej , partie opozycyjne pozbawiono możliwości wpływania na politykę rządów, ich rola sprowadzała się tylko do krytyki rządów, obrony praw obywatelskich, ujawniania samowoli i nadużyć organów administracji. Grupa władzy dążyła do ograniczenia praw wolnościowych, które służyły do jej krytyki. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz