Prof. dr hab. Ryszard Łaszewski - strona 3

Monarchia stanowa - Sąd ziemski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

Sąd ziemski Sąd ziemski - objeżdżał on województwo i odbywał sesje w poszczególnych powiatach powiatach Wszystkie sprawy, w których szlachta występowała w charakterze pozwanych z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądów grockich i podkomorskich i królewskich Sąd oprawcy (justycjarjusza) Ściganie i...

Narodziny Państwowości na ziemiach polskich

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 595

Narodziny Państwowości na ziemiach polskich I. Pochodzenie Słowian Najprawdopodobniej ludy słowiańskie przybyły na tereny europy falami ze stepów europy i środkowej Azji. Fale: Ludność staroeuropejska = Wenedowie Germanie i Bałto-Słowianie Osiedlanie się Słowian w europie: W pierwszym przed nasz...

Odrodzenie państwa polskiego w 1918

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 994

Odrodzenie państwa polskiego w 1918 Pierwsze dzielnicowe organy państwowe Po upadku państw centralnych zaistniała możliwość stworzenia państwa polskiego, społeczeństwo mogło przystapić do tworzenia n niezależnych organów państwowych. W 1918 posłowie Polscy wchodzący do parlamentu Austriackiego uzna...

Początki monarchii Konstytucyjnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

Zmiany w prawie sądowym Idee przewodnie Zaczęło od nowa rosnąć znaczenie naukowości i kultury prawnej. Prawo powoli stawało się zupełnie świeckie. Prawo miało służyć dobru publicznemu. Nowe w prawie prywatnym Nowe prądy w prawie prywatnym w...

Początki monarchii Konstytucyjnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 854

Początki monarchii Konstytucyjnej I. Źródła prawa Źródła poznania prawa Prawo ziemskie i ogólnopaństwowe Prawa kardynalne - 1768 i 73 Ustawa rządowa 3 V 1791 Wolumina legum (tom VII i VIII oraz Ix będący uzupełnieniem akademi umiejętności w krakowie) diariusz, mowy poselskie dzienniki i relacje ...

Polskie państwo wczesnośredniowieczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875

Polskie państwo wczesnośredniowieczne 1.Powstanie państwa polskiego Okoliczności sprzyjające: Ciągłość polityczna w Państwie pogańskim(tworzenie stałych organów państwowych) Oddalenie od centrów współczesnego świata Brak wspólnej granicy z Niemcami(względne bezpieczeństwo i swobodny rozwój na dr...

Historia państwa i prawa polskiego - powstanie listopadowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 441

Powstanie listopadowe Wybuch powstania Przyczyny: Podminowanie starych rządów w Europie przez rządy wolnościowe Pogłoska, że armia polska ma służyć do tłumienia powstania w Francji i Belgii Legenda Napoleona i bonapartyzmu Łamanie konstytucji Powstanie rozpoczęło się 29/30 XI 1830 w Warszawie ...

Historia państwa i prawa polskiego - prawa kardynalne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 525

Prawa kardynalne Prawa kardynalne z 1768 Narzędziem mającym zahamować podjęte przez Polskę reformy miały być przeforsowane przez państwa ościenne i koła magnacjie. Jako niezmienny charakter miały charakter ustawy zasadniczej. Skuteczność i nienaruszalność tej praw kardynalnych miała zapewnić gwaran...

Prawo i Sąd pod zaborami - początki prawa pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

początki prawa pracy Zasady ogólne Początki tej gałęzi prawa odnajdujemy w prawie Polskim już w drugiej połowie XVIII w. Nowoczesne prawo pracy wiąże się z rozwojem kapitalistycznych stosunków i powstawaniem klasy robotniczej. W XIX w. przepisy prawa pracy były częścią

Prawo i Sąd pod zaborami - Prawo administracyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

Prawo administracyjne Etapy rozwoju Dopiero XIX w, przyniósł rozwój administracji działającej w ramach prawa a przynajmiejna podstawach prawnych. Prawo administracyjne wyróżnia się swoją wielostronnością, szerokością zakresu i różnolitością obejmowanych materii. Ogólna teoria administracji głosi, ...