Prof. dr hab. Ryszard Łaszewski - strona 2

Prawo sądowe polskiego średniowiecza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1505

Postępowanie sądowe Samopomoc i ugody Były to pozasądowe sposoby regulowania konfliktów Postępowanie arbitralne Opierało się ono na tym, że panujący nie był związany praktyką postępowania sądowego i mógł wydać decyzję od razu po powzięciu wiadomości. Srodkami ochrony były azyl i przymierze wojewod...

Rzeczpospolita szlachecka - Inkorporacje i unie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

Inkorporacje i unie Prusy królewskie Akt inkorporacji Prusach królewskich z 1454. przewidywał, że ziemie państwa krzyżackiego miały być podzielone na 4 województwa. W wyniku wojny trzynastoletniej włączono część ziemi Zakonu. Prusy królewskie obejmujące od 1466 trzy województwa oraz wyodrębnione do...

Rzeczpospolita szlachecka - konfederacje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

konfederacje Konfederacje i rokosze Konfederacje od początku miały wielkie zawiązywane podczas bezkrólewia w celu zachowania ciągłości władzy. Służyła też do spełnienia zamierzeń szlachty, których nie mogła lub nie chciał spełnić władza monarsza. Rozróżniano konfederacje przy królu oraz przeciw kró...

Chrzest polski i rozwój organizacji kościelnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 973

Chrzest polski i rozwój organizacji kościelnych 1.Chrześcijaństwo religią państwową Oficjalni polska przyjęła chrzest w 966 r. za pośrednictwem Czech. Był to akt: Polityczny Umocnienie autorytetu władcy Ulepszenie administracji (w oparciu o administracje kościelną, i doświadczenie kościoła) Zró...

Historia państwa i prawa polskiego - insurekcja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

Insurekcja Narodowa Przygotowanie Przygotowaniami do powstania zajmowała się grupa patriotów, która musiała opuścić Polskę. Na wodza o funkcjach i władzy dyktatora powołano Tadeusza Kościuszkę Plany powstania powstały przede wszystkim w konspiracyjnym ruchu Warszawy. Powstanie miało się rozpocząć w...

Konstytucja 3 maja i dalsze ustawodastwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 819

Konstytucja 3 maja i dalsze ustawodawstwo Sejmu Wielkiego Przygotowanie i charakter ustawy konstytucyjnej Początkowo przeważały nadzieje na poparcie części zmian przez Katarzynę II i rząd petersburski, za cenę pogłębienia sojuszu. Znacznie powiększona Armia polska miała stanąć u boku Rosji w wojnie...

Księstwo Warszawskie (1807 - 1815)

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1043

Księstwo Warszawskie (1807 - 1815) Po stronie Napoleona Po stronie Napoleona opowiadali się w szczególności: koła republikańskie, patriotyczne odłamy szlachty i mieszczaństwa, przywódcy sejmu czteroletniego. Na zi9emiach II i zaboru...

Litwa i Ukraina (do 1831)

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868

Litwa i Ukraina (do 1831) W czasach Aleksandra I Ziemie I i II zaboru traktowane były jak integralna część imperium inaczej były traktowane ziemie III zaboru, z których początkowo Aleksander chciał zrobic ponownie Wielkie Księstwo L...

Historia państwa i prawa polskiego - Mieszczanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Mieszczanie 1. Podgrodzia Miejsca targowe Wsie służebne Najwybitniejszą pozycje zajmowali kupcy(meliorant grupa rządząca ), pozostała grupa podgrodzia to lud. 2. Targi W XII wieku w Polsce rozwiały się osady targowe, w których najczęściej raz w tygodniu odbywał się targ. Taka osada obejmowała: ta...

Monarchia a czynniki społeczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Monarchia a czynniki społeczne 1. Władza monarsza za pierwszych Piastów Była stosunkowo silna, lecz nie absolutna, w pewnym stopniu ograniczały ją wiece i rada monarsza, a także system obioru władcy tzw. Mieszany(dziedziczono - elekcyjny). 2. Koronacja Koronacja była manifestacją niezależności wob...