Prof. dr hab. Ryszard Łaszewski - strona 4

Prawo handlowe i gospodarcze

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Prawo handlowe i gospodarcze Kodeksy handlowe Systemy prawa handlowego i związanego z nim wekslowego i czekowego. Itd.Ogoplnie odróżnia się dwa ujęcia przedmiotową(odróżnia tę gałąź od reszty prawa prywatnego) i podmiotową(ze względu na kupca). W 1809 wprowadzono w księstwie Warszawskim kodeks han...

Prawo i Sąd pod zaborami - Prawo karne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

Prawo karne Na przełomie XVIII i XIX w. Prawo karne zawarte w Landrechcie było przejawem tendencji feudalno-absolutnych i niskiego stopnia techniki legislacyjnej; do jego zasad należały: stanowość, kazuistyka, surowość stosowania kar. Do norm ogólnych doszły postanowienia osobnych rozporządzeń wymi...

Prawo i Sąd pod zaborami - Sąd i proces

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

Sąd i proces Czynnik społeczny w procesie Idea współistnienia w przewodzie sądowym czynnika zawodowego i społecznego uwidoczniła się w sądzie ławniczym Z Anglii w dobie rewolucji Francuskiej przejęto instytucję przysięgłych jednak ograniczoną ją tylko do orzekania o winie. Nie wprowadzono instytucj...

Prawo sądowe polskiego średniowiecza - Prawo karne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

Prawo karne Mir(ręka pańska) Ściganie z urzędu i karanie za przestępstwa stanowiące groźbę dla porządku i bezpieczeństwa publicznego umożliwiała konstrukcja miru. W przypadku złamania mir za czyn przestępny oprócz pieniężnej kary prywatnej pobierano również karę państwową oraz czasem osobno karę są...

Prawo sądowe polskiego średniowiecza - Prawo prywatne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

Prawo sądowe polskiego średniowiecza I. Prawo prywatne Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych Zdolność prawną - posiadali wszyscy osobami wyjątkiem niewolników i wywłoczników. Zdolność do czynności prawnej - początkowo nie było dokładnie określonego wieku lecz następowało to z chwilą kied...

Prawo sądowe Rzeczpospolitej szlacheckiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 798

postępowanie sadowe Uwagi ogólne Dawny proces polski był bardzo zróżnicowany ze wzgl. na przynależność stanową, zawód(wojskowe bartne) wykonywany, wspólnotę religijną. Proces ziemski ujednolicony został przez formula processus 1523. Jednocześnie w pprawie miejskim zaczynało przejmowanie procesu in...

Prawo sądowe Rzeczpospolitej szlacheckiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 798

Prawo karne Przestępstwa publiczne i prywatne Przestępstwa publiczne były to przestępstwa skierowane przeciw władcy lub władzy publicznej i religii, a przestępstwa prywatne przeciw osobom prywatnym. W prawie miejskim podział na przestępstwa publiczne i prywatne związany był z karą jaka za nie grozi...

Prawo sądowe rzeczpospolitej szlacheckiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 756

Prawo sądowe rzeczpospolitej szlacheckiej I. Charakterystyka prawa sądowego Systemy prawa Rak jak w monarchii stanowej utrzymała się odrębność prawa dla poszczególnych stanów. Prawo rzymskie tak rozpowszechniające się na zachodzie wobec ...

Historia państwa i prawa polskiego - rada nieustająca

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Rada nieustająca Dążenia centralistyczne Dzięki giętkiej i mądrej polityce króla, z narzędzia represji Rada Nieustająca przemieniła się w sprawny aparat reformatorski w rękach króla. Organizacja rady nieustającej Król po powstaniu Rady N...

Rzeczpospolita szlachecka - Forma państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1134

Rzeczpospolita szlachecka I. Forma państwa Model ustrojowy Rzeczpospolitej szlacheckiej Rzeczpospolita szlachecka była odmianą monarchii stanowej z tym, że oprócz króla w sprawowaniu władzy uczestniczył tylko jeden stan(szlachta). Od dru...