Prof. dr hab. Roman Backer

note /search

Gry decyzyjne- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 357
Wyświetleń: 6629

W jej treści pojawiają się następujące zagadnienia: gry decyzyjne, podstawowe założenia, uczestnictwo, interesy, sprzeczność interesów, strategie, wyniki, działania, zasady, racjonalność, dążenie do maksymalizacji celów, typy zachowań, motywy działania racjonalnego, wybory prezydenckie, gra koopera...

ZACHOWANIA POLITYCZNE, DECYZJE A DZIAŁANIA POLITYCZNE- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3521

Tematem notatki są zachowania polityczne, decyzje a działania polityczne. W treści notatki pojawiają się takie zagadnienia jak: czym są zachowania polityczne, behawioralizm, mechanizm behawioralny, ograniczenia mechanizmu behawioralnego, szkoła funkcjonalna, podejście systemowe, szkoła instytucjona...

Systemy partyjne- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2898

Tematem wykładu, z którego pochodzi notatka były systemy partyjne. Notatka ma 4 strony, format docx. W treści notatki następujące zagadnienia: systemy partyjne, partie parlamentarne, partie legalne, rządzące, opozycyjne, pozaparlamentarne, partie nielegalne, typologia systemów partyjnych, świat dem...

Grupy interesu i nacisku-Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 770
Wyświetleń: 5467

Wykłady z politologii (Nauka o Polityce), które prowadzi prof. dr hab. Roman Bäcker (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Ponad 3-stronicowa notatka w formacie docx na temat "grupy interesu i nacisku". W treści notatki pojawiają się następujące zagadnienia - grupy interesu, grupy nac...

Polityka - państwo i samorząd terytorialny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauka o polityce
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1526

Prowadzący to prof. dr hab. Roman Backer. Z notatek, liczących w sumie 28 stron, możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: państwo i samorząd terytorialny, gry decyzyjne, grupy interesu, nacisku, zasoby grup interesu, opinia publiczna, partie polityczne. NAUKA O POLITYCE 23.11.2009r Wy...

Państwo i samorząd terytorialny- Wyklad.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 5250

W treści 4-stronicowej notatki w formacie docx następujące zagadnienia: państwo i samorząd terytorialny, definicje państwa, powinnościowe, ideologia, liberalizm, klasyczny liberalizm, liberalizm ekonomiczny, laissez faire, niewidzialna ręka rynku, Adam Smith, neoliberalizm, Keynes, Hayek, Friedman,...

Partie polityczne- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Nauka o polityce
Pobrań: 588
Wyświetleń: 5460

Tematem wykładu są partie polityczne. Notatka ma 4 strony, format docx. W treści notatki pojawiają się następujące zagadnienia: geneza partii, partie polityczne, funkcje partii politycznych, Klaus von Beyme, 4 podstawowe typy funkcji partii politycznej, Sigmund Neumann, funkcje partii według Marka ...

Geopolityka- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 399
Wyświetleń: 5376

Tematem wykładu jest geopolityka. Notatka ma 3 strony, format docx. W treści notatki można spotkać się z następującymi zagadnieniami: czym jest geopolityka, gerrymandering, supermocarstwo, mocarstwo subkontynentalne, państwo upadłe, skomplikowana struktura bytów państwowych, elementarne pojęcia geo...

Teoria polityki - kultura polityczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria polityki
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2926

Almond, Verba ,, Kultura polityczna - klasyczne ujęcie” Kultura obywatelska Proces wdrażania instytucji i idei demokratycznych nie jest zakończony w społeczeństwa zachodu. Kultura pluralistyczna = kultura obywatelska - podstawą dyskus...