Geopolityka- Wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 5278
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geopolityka- Wykład - strona 1

Fragment notatki:

Tematem wykładu jest geopolityka. Notatka ma 3 strony, format docx. W treści notatki można spotkać się z następującymi zagadnieniami: czym jest geopolityka, gerrymandering, supermocarstwo, mocarstwo subkontynentalne, państwo upadłe, skomplikowana struktura bytów państwowych, elementarne pojęcia geopolityczne, Lebensraum, narody historyczne, niehistoryczne, socjaldarwinizm, Halford Mackinder, Karl Haushofer, Vloksgrenze, Stadtsgrenze, Alfred Thayer Mahan, mocarstwa morskie, Nicoalus Spykman, Francis Fukuyama, Samuel Huntington, antyglobalizm, Naomi Klein, alterglobalizm.

NAUKA O POLITYCE Wykład - Prof. Roman Backer
GEOPOLITYKAzajmuje się rozmieszczeniem przestrzennym butów politycznych, np. jakie są granice państwa, czym one są uzasadnione, dlaczego tak a nie inaczej przebiegają granice między regionami. Zajmuje się terytorialnym kształtem preferencji wyborczej. Geopolityka zajmuje się potęgami w czasie i przestrzeni. Potęgami a więc mocarstwami, imperiami w czasie i przestrzeni - zajmuje się tym dlaczego mocarstwa powstają, dlaczego rozkwitają, rozwijają się i upadają - jak to przebiega w czasie i na czym polega przestrzenny rozwój mocarstw.
Gerrymandenrg - takie kształtowanie okręgów wyborczych by nasz kandydat miał ogromną szansę na wygraną. Tak kształtujemy granicę by przeciwnik nie miał szans na zwycięstwo. 1.Supermocarstwo - mocarstwa globalne, które obejmują wszystkie możliwe terytorium, wszystkie kontynenty2.Mocarstwo o aspiracjach światowych - które chcą zamierzają grać na skalę światową, ale nie do końca im się to udaje, np. Chiny3.Mocarstwo o charakterze kontynentalnym - np. Argentyna, Indie - obejmują cały kontynent 4.Mocarstwa subkontynentalne - oddziałowują na znaczną część kontynentu np. Egipt, RPA5.Państwa średniej wielkości - mogą zachować samodzielność, ale muszą uwzględniać interesy mocarstw. Nie mogą robić pewnych rzeczy, ale są samodzielne jeśli chodzi o rozstrzyganie spraw krajowych6.Państwa uzależnione - należą do stref wpływów. Nie mają samodzielności w polityce zagranicznej, muszą prowadzić politykę gospodarczą zgodną z interesami metropolii, a potem przestają istnieć7.Państwa upadłe - nie są w stanie sprawować kontroli nad swoim własnym terytorium, np. Somalia. Niezdolność państwa do sprawowania kontroli. Mamy do czynienia ze strukturą bytów państwowych o wiele bardziej skomplikowaną niż w średniowieczu. W tej chwili mamy do czynienia z rozpadem dwubiegunowego układu świata od 1991 istniał monocentryczny, unipolarny układ mocarstw, który w tej chwili zamienia się w układ multipolarny, wielobiegunowy. Elementarne pojęcia geopolityczne 1. Pierwszy twórca kategorii geopolitycznych był Friedrich Ratzel *Lebensraum - przestrzeń życiowa - jest potrzebna nardowi do przeżycia. Narody historyczne - są na tyle silne, że mogą odgrywać dużą rolę w dziejachNarody niehistoryczne - są skazane na zagładę, bo np. nie posiadają własnego państwaZ narodami historycznymi i niehistorycznymi wiąże się : ->Socjaldarwinizm - przeniesienie praw wykrytych przez Darwina dotyczących ewolucji na świat społeczny. Gatunek silniejszy niszczy gatunek słabszy. Kjellen Twórcy geopolityki 1. Halford Mackinder - profesor Oxfordu, twórca koncepcji geopatycznej świata, która obowiązywała przez wiele dziesięcioleci. Podzielił świat na światową wyspę, otaczający ją ocean i wyspy satelity. Ten świat można podzielić na dwie części

(…)

… - można mówić o kilku jego koncepcjach geopolitycznych 1) zmodyfikowana koncepcja lebensraum - Volksgrenze - granice ludu, narodu etnicznego. Każdemu narodowi historycznego przynależne są takie a nie inne granice jego przestrzeni życiowej. Powinny być zgodne z granicami państwowymi (Stadtsgrenze) - są obwarowane przymusem państwowym, powinny obejmować naturalne granice przestrzeni życiowej danego narodu…
… - ta, w której nie dzieje się historia *ta część, w której dzieje się historia ^heartland - obejmuje Syberię, Azję środkową, Europę Północno-Wschodnią i sięga do Północnego Oceanu Spokojnego. Jest słabo zamieszkała. Tam mało kto żyje. Ma kluczowe znaczenie dla ludzkości. Od czasu do czasu na tych obszarach zdarzają się dłuższe okresy, gdzie klimat jest dość dobry i zaczyna gwałtownie wzrastać liczba ludności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz