Prof. dr hab. Józef Koziński

note /search

Podstawowe rodzaje dokumentów w pracy spedytora

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Prawo morskie
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2527

Podstawowe rodzaje dokumentów w pracy spedytora.      Dokumenty dot. bezpośrednio zorganizowania transportu ładunku  1.Zlecenie spedycyjne;  2.Routing order;  3.Instrukcja wysyłkowa;  4.Zlecenie złożenia/podjęcia kontenera;  5.Kontenerowy dokument przewozu;      Dokumenty stanowiące potwierdzenie o...

Dokumenty przewozowe

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Prawo
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2541

DOKUMENTY  PRZEWOZOWE    Wprawdzie umowa przewozu nie wymaga dla swej ważności szczególnej formy, ale tradycją  tego typu umów jest swoista Ich dokumentacja. Ust przewozowy wywodzi się od zwykłego  listu, Jaki niegdyś wysyłany był do odbior...

INCOTERMS i ich rola w transporcie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 945

INCOTERMS i ich rola w transporcie  Z tematów ogólnych, które powinny być znane studentom logistyki warto kilka uwag  poświęcić INCOTERMS. Pełna nazwa tego zbioru reguł jest następująca Międzynarodowe  Reguły Wykładni Terminów Handlowych. Pierwsza wersja tego zbioru postała opracowania  przez Międz...

Prawo lotnicze, prawo powietrzne

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Prawo
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1414

Prawo  lotnicze (aviation law), prawo powietrzne (air law)    Zespół norm prawnych dotyczących stosunków prawnych związanych z działalnością  lotnictwa. Prawo to tworzą dziesiątki umów międzynarodowych, setki aktów prawa  pochodnego organiz...

Prawo morskie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Prawo
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1204

PRAWO MORSKIE  to całokształt norm prawnych kształtujących stosunki społeczno- gospodarcze  powstające w związku z użytkowaniem morza i obszarów podmorskich.  Szczególnie istotną częścią prawa morskiego jest prawo przewozów morskich. To ta c...

Prawo przewozowe - Zakres przedmiotowy ustawy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1162

Prawo przewozowe  Zakres przedmiotowy ustawy:   Ustawa reguluje przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy  wszystkie rodzaje przewozów, z wyjątkiem przewozów morskich, lotniczych i konnych.  Warto zwrócić uwagę na zmiany dotyczące prawa lotniczego. Początków stara ustawa - 

Przewóz ładunków niebezpiecznych

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Prawo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1568

Mamy także liczne przepisy krajowe np.: -rozporządzenie w sprawie transportu materiałów niebezpiecznych z 1974 r. (z późniejszymi zmianami), - rozporządzenie w sprawie określenia zasad przewozu towarów niebezpiecznych statkami niepodlegającymi Konwencji SOLAS z 2003 r....

Ubezpieczenia i dochodzenie roszczeń w transporcie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Prawo
Pobrań: 280
Wyświetleń: 532

Dochodzenie roszczeń w transporcie.   1. Przedawnienie roszczeń.  W pr. Transportowym stosujemy ogólne i szczególne terminy przedawnienia. Po upływie  terminu przedawnienia przewoźnik może zatem uchylić się do zaspokojenia roszczeń. W pr.  Transportowym mamy wiele tzw. Szczególnych terminów przedaw...

Żegluga

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Prawo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

BEZPIECZENSTWO ŻEGLUGI  Statek może być używany żegludze śródlądowej, jeżeli odpowiada wymaganiom  bezpieczeństwa w zakresie:  1)budowy, stałych urządzeń i wyposażania  2)właściwości manewrowych  3)ochrony wód, powietrza i ochrony przed hałase...

Dokumenty w pracy spedytora

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Prawo morskie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1386

Podstawowe rodzaje dokumentów w pracy spedytora.      Dokumenty dot. bezpośrednio zorganizowania transportu ładunku  1.Zlecenie spedycyjne;  2.Routing order;  3.Instrukcja wysyłkowa;  4.Zlecenie złożenia/podjęcia kontenera;  5.Kontenerowy dokument przewozu;      Dokumenty stanowiące potwierdzenie o...