Prof. dr hab. inż. Jan Bagiński

note /search

Mamy następujące rodzaje planów badania w SKJ odbiorczej

 • Politechnika Warszawska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1680

Mamy następujące rodzaje planów badania w SKJ odbiorczej: plan jednostopniowy (wybieramy w sposób losowy próbkę o liczności n wyrobów z partii i na podstawie jej badania przyjmujemy lub odrzucamy całą partię, najprostsza, największa liczność próbek, stosowany gdy koszt badania niewielki, czas badani...

Nadzorowanie wyposaenia do pomiarów i analizowania

 • Politechnika Warszawska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 35
Wyświetleń: 413

Nadzorowanie wyposażenia do pomiarów i analizowania obejmuje następujące zlecenia: Ustanowienie procesów w celu zapewnienia, że monitorowanie i pomiary mogą być wykonywane w sposób, który jest spójny z wymaganiami dotyczącymi monitorowania i pomiarów Tam gdzie niezbędne jest zapewnienie wiarygodnyc...

Plan auditu

 • Politechnika Warszawska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Plan auditu obejmuje 1 ETAP: auditowanie dokumentacji systemu zarządzania klienta ocena lokalizacji klienta i specyficznych dla lokalizacji warunków oraz przeprowadzania rozmów z personelem klienta w celu określenia gotowości do drugiego etapu auditu przeprowadzenia przeglądu statusu klienta i z...

Pojęcie jakości

 • Politechnika Warszawska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

Pojęcie jakości. Jakość - pojęcie jakości lub usługi (Uważa się, że po raz pierwszy pojęcie jakość (łac. qualitas) zdefiniował Platon jako "pewien stopień doskonałości". Było to wówczas pojęcie filozoficzne i jako takie pozostało do czasów współczesnych. W licznych sporach ustalono jedyni...

Rola naczelnego kierownictwa w ISO 9001

 • Politechnika Warszawska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

Rola naczelnego kierownictwa w ISO 9001:2000 Dostarcza dowód swojego zaangażowania w tworzeniu i wdrażaniu systemu zarządzania jakością oraz ciągłe doskonalenie jego skuteczności przez zakomunikowanie w organizacji znaczenia spełnienia wymagań klienta oraz wymagań ustawowych i przepisów. Ustanowie...

Zarządzanie TQM

 • Politechnika Warszawska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1099

TQM. Total Ouallty Management, to nakierowany na ludzi system zarządzania mający na celu ustawiczne zwiększanie zadowolenia klientów po stale zmniejszających się realnych kosztach. TQM Jest kompleksowym podejściem systemowym (a nie wybranym obszarem lub programem) I Integralną częścią strategii wys...

Walidacja

 • Politechnika Warszawska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Walidacja to: Walidację projektowania rozwoju przeprowadza się zgodnie z zaplanowanymi ustaleniami w celu zapewnienia, że wytworzony wyrób jest zdolny spełnić wymagania związane z wyspecyfikowanym zastosowaniem lub zamierzonym wykorzystaniem, jeśli jest znane wszędzie gdzie jest to wykonalne powi...

Zadania auditora wiodącego

 • Politechnika Warszawska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 77
Wyświetleń: 483

Zadania auditora wiodącego Auditor wiodący jest odpowiedzialny za wszystkie fazy auditu. Zaleca się, aby posiadał on zdolności i doświadczenie w kierowaniu oraz uprawnienia do podejmowania ostatecznych decyzji, dotyczących prowadzenia auditu i wszystkich spostrzeżeń poczynionych w trakcie auditu. D...

Zagrożenia dla bezstronności

 • Politechnika Warszawska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

Zagrożenia dla bezstronności Wiadomo, że źródłem przychodów jednostki certyfikującej jest klient, który płaci za certyfikację, i że jest to potencjalne zagrożenie dla bezstronności. Do zagrożeń dla bezstronności należą: zagrożenia wynikając...

Zasady Deminga

 • Politechnika Warszawska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Zasady Deminga. 1. Stwórz i utrwal sytuację, w której pracownicy dążyć będą do ciągłego doskonalenia produktu lub usługi 2. Ucz każdego nowej filozofii 3. Uświadom sobie i innym prawdziwy cel kontroli 4. Skończ z praktyką nagradzania handlu wyłącznie za ceny oferowanych produktów 5. Wciąż dosko...