Plan auditu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Plan auditu - strona 1 Plan auditu - strona 2

Fragment notatki:

Plan auditu obejmuje
1 ETAP:
auditowanie dokumentacji systemu zarządzania klienta
ocena lokalizacji klienta i specyficznych dla lokalizacji warunków oraz przeprowadzania rozmów z personelem klienta w celu określenia gotowości do drugiego etapu auditu
przeprowadzenia przeglądu statusu klienta i zrozumienia przez niego wymagań normy, zwłaszcza w odniesieniu do identyfikacji kluczowych aspektów sposobu działania lub znaczących aspektów, procesów, celów i działania systemu zarządzania
zebrania niezbędnych informacji dotyczących zakresu systemu zarządzania, procesów i lokalizacji klienta oraz związanych z nimi statutowych i prawnych aspektów oraz zgodności (np. aspektów jakościowych, środowiskowych, prawnych działalności klienta, związane z nimi ryzyko, itp.)
przeprowadzenia przeglądu przydziału zasobów do drugiego etapu auditu i uzgodnienia z klientem szczegółów drugiego etapu
skoncentrowania się na zaplanowaniu drugiego etapu auditu poprzez osiągnięcie wystarczającego zrozumienia systemu zarządzania klienta i działalności w lokalizacji w kontekście możliwych znaczących aspektów
oceny, czy są planowane i realizowane audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania oraz czy poziom wdrożenia systemu zarządzania uzasadnia gotowość klienta do drugiego etapu auditu. Dla większości systemów zarządzania zaleca się, aby do osiągnięcia ustalonych powyżej celów, co najmniej część pierwszego etapu była przeprowadzona w obiektach klienta.
Ustalenia z pierwszego etapu auditu powinny być udokumentowane i zakomunikowane klientowi, łącznie z identyfikacją wszystkich obszarów, będących przedmiotem zainteresowania, które mogłyby być zaklasyfikowane jako niezgodności podczas drugiego etapu audit.
Przy określaniu odstępu pomiędzy pierwszym etapem a drugim etapem auditu należy wziąć pod uwagę konieczność rozwiązania przez klienta kwestii zidentyfikowania pierwszego etapu auditu.
2 ETAP:
Celem drugiego etapu auditu jest ocena wdrożenia w tym skuteczności, systemu zarządzania klienta. Drugi etap auditu powinien odbywać się w lokalizacji klienta. Powinien on obejmować co najmniej
informacje i dowody zgodności ze wszystkimi wymaganiami stosowanej normy dotyczącej systemu zarządzania lub innego dokumentu normatywnego
monitorowanie, pomiary, raportowanie i przeglądanie osiągnięć w odniesieniu do kluczowych celów i zadań (zgodnych z oczekiwaniami w stosowanej normie dotyczącej systemu zarządzania lub innym dokumencie normatywnym)
system zarządzania klienta i sposób jego działania pod względem zgodności z prawem
kontrolę operacyjną procesów klienta
audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania
odpowiedzialność kierownictwa za politykę klienta ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz