Test -auditor

Nasza ocena:

5
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2107
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test -auditor - strona 1

Fragment notatki:

Po uzyskaniu certyfikatu na swój system zarządzania jakością, organizacja: Może zrezygnować z prowadzenia auditów wewnętrznych
Powinna w dalszym ciągu, w zaplanowanych odstęp ach czasu, przeprowadzać audity wewnętrzne Może traktować audity zewnętrzne jako wewnętrzne
Zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001, działania korygujące powinny : Ograniczać się do usunięcia skutków występujących problemów
Eliminować przyczyny występujących problemów Doprowadzić do ukarania winnych
Czy audit jakości to samo, co kontrola jakości? Tak
Nie W niektórych przypadkach
Audit wewnętrzny jest auditem: Pierwszej strony
Drugiej strony
Trzeciej strony
Czy pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością może być osobą odpowiedzialną za zarządzanie programem auditów wewnętrznych? Tak Nie
Za zgodą jednostki certyfikującej
Czy w trakcie rea lizacji programu auditów (harmonogramu rocznego) wewnętrznych można wprowadzać do niego zmiany? Tak Nie
Tylko za zgodą jednostki certyfikującej
Czy działania poauditowe są częścią auditu? Tak
Nie Czasami
Cele auditu określa: Auditor wiodący
Zespół auditujący
Klient auditu Zakres i kryteria auditu określa: Tylko auditor wiodący
Zespół auditujący
Klient auditu wspólnie z audytorem wiodącym Przygotowanie planu auditu należy do obowiązków: Auditowanego
Auditora wiodącego
Obserwatora
Auditowany powinien otrzymać plan auditu: Na spotkaniu otwierającym
Przed auditem
Plan auditu przeznaczony jest tylko dla członków zespołu auditującego
W przypadku pojawienia się istotnych przeszkód w osiągnięciu celów auditu, auditor wiodący powinien: Kontynuować audit zgodnie z planem
Niezwłocznie poinformować o tym auditowanego
Niezwłocznie poinformować o tym osobę zlecającą audit
W trakcie auditu, auditor może na krótko przyjąć postawę: Rodzica opiekuńczego
Dziecka spontanicznego
Dziecka upartego
W trakcie auditu, auditor powinien starać się stosować postawę: Dziecka spontanicznego
Dorosłego
Rodzica krytycznego
Więcej informacji podczas auditu uzyskamy zadając pytania o charakterze: Otwartym
Zamkniętym
Sugerującym
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz