Zadania auditora wiodącego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania auditora wiodącego - strona 1

Fragment notatki:

Zadania auditora wiodącego
Auditor wiodący jest odpowiedzialny za wszystkie fazy auditu. Zaleca się, aby posiadał on zdolności i doświadczenie w kierowaniu oraz uprawnienia do podejmowania ostatecznych decyzji, dotyczących prowadzenia auditu i wszystkich spostrzeżeń poczynionych w trakcie auditu. Do jego obowiązków należą także: • pomoc w doborze pozostałych członków zespołu, • przygotowanie planu auditu, • reprezentowanie zespołu auditu wobec kierownictwa auditowanego przedsiębiorstwa, • przedstawienie w ustalonym terminie raportu auditu. Zaleca się, aby auditor wiodący: określił wymagania dla każdego z zadań auditu włącznie z wymaganiami kwalifikacyjnymi auditorów, spełniał wymagania dotyczące przeprowadzenia auditu oraz inne odpowiednie zarządzenia, zaplanował audit, przygotował dokumentację roboczą, dokonał podziału zadań i poinstruował auditorów, dokonał przeglądu dokumentacji dotyczącej działań wynikających z istniejącego systemu jakości w celu określenia ich stosowności, niezwłocznie informował auditowanego o krytycznych niezgodnościach, informował o każdej poważnej przeszkodzie zauważonej w trakcie auditu, przekazywał wyniki auditu w sposób jasny, stanowczy i bez nadmiernego opóźnienia. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz