Prof. dr hab. Ewa Joanna Kieżel

note /search

Marketing - Kieżel Ewa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marketing
Pobrań: 791
Wyświetleń: 3472

...Marketing [od ang. Market – rynek] – jest określoną koncepcją działalności przedsiębiorstwa, jest filozofią prowadzenia biznesu. Już starożytni prowadzili wymianę. Aż do początku XX w. rzadko spotyka się wzmianki o marketingu. Koncepcja ta powstała w latach 50-tych XX w. Przesłanki narodz...

Wykład - marketing

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marketing
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1204

Marketing Prof. zw. dr hab. Ewa Kieżel Wykład 1 Marketing - pojęcie pochodzi od słowa market - rynek; oznacza wprowadzanie na rynek, kupowanie i sprzedawanie. Po raz pierwszy użyty w 1906r. Po raz pierwszy w szerszym zakresie marketing zastosowała 1 z japońskich firm. Pierwsi twórcy marketingu,...

Wykład - zachowanie się przedsiębiorstw na rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marketing
Pobrań: 105
Wyświetleń: 364

Marketing Prof. zw. dr hab. Ewa Kieżel Wykład 4 ZACHOWANIE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW NA RYNU Przedsiębiorstw na rynku zachowuje się inaczej niż konsumenci. W warunkach rynku nabywcy przedsiębiorstw napotyka na 2 podstawowe ograniczenia. Ze strony popytu oraz zasilania finansowego. Zarówno niski popyt ...

Wykład - taktyka i strategia marketingowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marketing
Pobrań: 98
Wyświetleń: 861

Marketing Prof. zw. dr hab. Ewa Kieżel Wykład 5 TAKTYKA I STRATEGIA MARKETINGOWA Decyzje marketingowe zawierają ustalenia dotyczące taktyki i strategii marketingowej. Taktyka marketingowa obejmuje decyzje operacyjne krótkookresowe służące do bieżącej działalności. Strategia marketingowa obejmu...

Wykład - Cykl życia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

Marketing Prof. zw. dr hab. Ewa Kieżel Wykład 6 Cykl życia Cykl życia to okres, którym dany produkt znajduje się na rynku nabywców. W cykl tym wyróżniamy fazy. Z fazami wiąże się zachowanie nabywców i sytuacja firmy produkującej i sprzedającej produkty. Fazom można podporządkować odmienną takty...

Wykład - przedmiot marketingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marketing
Pobrań: 161
Wyświetleń: 931

Marketing Prof. zw. dr hab. Ewa Kieżel Wykład 2 Marketing wiąże się z gospodarką rynkową i rynkiem konsumenta tj. Z przewagą podaży nad popytem i sytuacji obfitości dóbr i usług - bogactwem. Podkreśla się społeczną rolę marketingu. Jego funkcje społeczne obejmują: przyczynienie się do lepszego ...

Wykład - zachowanie się konsumentów i gospodarstw domowych na rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Marketing
Pobrań: 98
Wyświetleń: 882

Marketing Prof. zw. dr hab. Ewa Kieżel Wykład 3 ZACHOWANIE SIĘ KONSUMENTÓW I GOSPODARSTW DOMOWYCH NA RYNKU Największym celem marketingu jest służenie konsumentom, stąd większość badań marketingowych przyjmuje za podstawę charakterystyczną konsumentów i ich zachowanie. Z ekonomicznego punktu widz...