Prof. dr hab. Cezary Mik

note /search

Prawo międzynarodowe gospodarcze wykład 1

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 5859

...Prawo międzynarodowe gospodarcze – dziedzina, gałąź prawa jako strefa regulacji bądź dyscyplina wiedzy, dziedzina kompleksowa prawa istniejąca od starożytności; ma charakter kompleksowy, ponieważ łączy w sobie normy prawa międzynarodowego i normy prawa krajowego; normy stworzone przez podm...

Wykład - Znaczenie przedmiotu i celu traktatu dla jego wykładni

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 588

Znaczenie przedmiotu i celu traktatu dla jego wykładni Interpretacja w świetle przedmiot i celu traktatu - nawiązuje do szkoły funkcjonalnej. Kontrowersyjny problem w doktrynie prawa międzynarodowego - Czy pojęcie „ przedmiot i cel” jest zbitką terminologiczną, czy każdy termin na swoje odrębne zn...

Wykład - Zobowiązania prawnomiędzynarodowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

Zobowiązania prawnomiędzynarodowe - źródła, istota, rodzaje, struktura, zasady wykonywania Primary rules - normy, z których wypływają zobowiązania. Zobowiązania wypływają z norm traktatowych i zwyczajowych, KNZ ma wyższość Si omnes Erga omnes Wykonywanie zobowiązań w dobrej wierze Wyrok MTS w...

Wykład - Zupełność porządku prawnomiędzynarodowego- problem luk

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 847

Zupełność porządku prawnomiędzynarodowego (problem luk) Dwa podejścia: Jeżeli uznamy, że system prawa międzynarodowego nie jest zupełny mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy instytucja rozstrzygająca nie ma norm, którymi się może kierować przy orzekaniu (non liquet). Jeżeli uznamy, że system prawa mię...

Wykład - Zwyczaj a uchwały organizacji międzynarodowych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 728

Zwyczaj a uchwały organizacji międzynarodowych Uchwały organizacji międzynarodowych o charakterze niewiążącym mają znaczenie dla zwyczaju. Dla praktyki (usus) mogą stanowić jej element, przyczyniają się do jej intensyfikacji lub pobudzenia oraz ustabilizowania i wykrystalizowania, ale nie mogą nigd...

Wykład - Zwyczaj jako źródło prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1295

Zwyczaj jako źródło prawa międzynarodowego W statucie MTS  zwyczaj to dowód praktyki powszechnej uznanej za prawo Charakter zwyczaju: Pierwotny (kształtuje się niezależnie od normy traktatowej) Wtórny (kształtuje się na bazie normy traktatowej) Dwa sposoby postrzegania zwyczaju: Jako proces s...

Wykład - Interwencja humanitarna w prawie międzynarodowym

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3402

Interwencja humanitarna w prawie międzynarodowym Współczesna literatura prawa międzynarodowego daleka jest jeszcze od zaprezentowania jednej, dominującej definicji humanitarnej interwencji w stosunkach międzynarodowych. Jak do tej pory zaprezentowano wiele propozycji, różniących się między sobą w s...

Wykład - Ius cogens w prawie odpowiedzialności prawnej państwa i jedno...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1960

Ius cogens w prawie odpowiedzialności prawnej państwa i jednostki Ius cogens zostało sformułowane na potrzeby KWPT. Pierwotnie miało działać tylko w prawie traktatowym. Obecnie w wyroku MTKJ w sprawie Furundzija ius cogens występuje jako norma mająca określić odpowiedzialność karną jednostki. W art...

Wykład - Orzecznictwo międzynarodowe i krajowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2261

Orzecznictwo międzynarodowe i krajowe jako pomocnicze źródło prawa międzynarodowego Orzecznictwo = należy rozumieć szeroko, nie ograniczając się tylko do sądownictwa międzynarodowego, choć przede wszystkim chodzi o orzecznictwo wiążące sądów międzynarodowych i międzynarodowego arbitrażu (wyroki i o...

Ludność w prawie międzynarodowym - wykład - Obywatelstwo

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 973
Wyświetleń: 4802

Vii. Ludność w prawie międzynarodowym. Ludność - ogół osób fizycznych zamieszkujących terytorium określonego państwa i podlegającego jego jurysdykcji; obywatele pozostający w szczególne, stałej więzi z państwem oraz cudzoziemcy - osoby mające obce obywatelstwo i bezpaństwowcy (apatrydzi), niemający...