Wykład - Orzecznictwo międzynarodowe i krajowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2261
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Orzecznictwo międzynarodowe i krajowe - strona 1 Wykład - Orzecznictwo międzynarodowe i krajowe - strona 2

Fragment notatki:

Orzecznictwo międzynarodowe i krajowe jako pomocnicze źródło prawa międzynarodowego
Orzecznictwo = należy rozumieć szeroko, nie ograniczając się tylko do sądownictwa międzynarodowego, choć przede wszystkim chodzi o orzecznictwo wiążące sądów międzynarodowych i międzynarodowego arbitrażu (wyroki i orzeczenia arbitrażowe)
wyroki arbitrażowe (władza do rozstrzygania sporów)
wyroki merytoryczne
wyroki dot. kompensaty (oddzielone od wyroku merytorycznego, jeśli wymagają bardziej wysublimowanych działań)
orzeczenia o charakterze proceduralnym dot. środków tymczasowych (postanowienia lub zarządzenia)
orzeczenia nie mające charaktery wiążącego (soft law, miękkie orzeczenia sądowe)  do takich orzeczeń zalicza się opinie doradcze, wydawane w szczególności przez MTS OPINIE DORADCZE
Europejski Trybunał Sprawiedliwości za „opinię” uznaje orzeczenie, które zezwala lub nie na podjęcie negocjacji przez Wspólnotę lub dot. związania się traktatem; opinia negatywna oznacza, że wspólnota nie może włączyć się do działania (dla ETS opinia jest wiążąca) = nazwa „opinia” może więc być myląca.
Opinie doradcze mimo tego, że nie mają charakteru wiążącego, mają duże znaczenie.
Przenikalność rozumowania w wyrokach MTS i opiniach doradczych (np. opinia doradcza dot. muru palestyńskiego; opinia doradca dot. wykorzystywania broni jądrowej).
Orzeczenia sądów międzynarodowych mogą być zaskarżone (instancyjność organów). Z taką sytuacją mamy do czynienia w org. regionalnych np. UE, ale też w org. powszechnych np. WTO (ale jest to bardziej wyjątek niż zasada).
Orzeczenia, które zapadają w przypadku odwołania:
rewizyjne (pojawiają się nowe fakty dot. sprawy)
interpretacyjne (wątpliwości co do treści wyroku)
Im szersze jest spektrum działania sądów międzynarodowych, tym bardziej ogólne (uniwersalne) rozważania są w nich podejmowane. Co wiąże się z tym, że są one mniej konkretne.
Do niektórych wyroków dołącza się opinie:
odrębne (sędzia nie zgadza się z treścią wyroku)
indywidualne (sędzia zgadza się z treścią wyroku, ale nie zgadza się z uzasadnieniem)
Opinie odrębne i indywidualne mogą być formułowane w MTS i ETPC, ale np. ETS nie przyjmuje takich rozwiązań. Takie możliwości też raczej nie występują w przypadku arbitrażu międzynarodowego.
Na ustalanie treści norm międzynarodowych wpływ może mieć działalność organów międzynarodowych nie mających charakteru sądowego. Np. Komitet Praw Człowieka ONZ i wiele innych organów strzegących praw człowieka, które nie mają prawa do wydawania wyroków. Wydają one quasi-orzeczenia: opinie, zalecenia itp.


(…)

… międzynarodowe skupia się na sprawach dot. immunitetu państwa, dyplomatycznego, szefa państwa, rządu, ministrów...
Praktyka sądowa państw jest publikowana najczęściej w języku angielskim. W Polsce nie ma zbioru praktyki międzynarodowej, natomiast UE sprzyja wymianie orzecznictwa międzynarodowego.
--
Orzecznictwo sądów międzynarodowych
sądy międzynarodowe, zajmując stanowisko w jakiejś kwestii prawnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz