Prof. dr hab. Barbara Woynarowska - strona 5

Zasady zapobiegania otyłości

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

Zasady zapobiegania otyłości w różnych okresach życia (profilaktyka pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowa) Na początku należy wyjaśnić, co to jest profilaktyka pierwszo-,drugo- i trzeciorzędowa. Pierwszorzędowa (pierwotna) dotyczy całej populacji lub znacznej jej części-uprzedzenie ewentualnego wystą...

Zdrowie publiczne - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 861

Zdrowie publiczne Zdrowie publiczne - nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji , zapobieganiem chorobom , przedłużaniem życia, promowaniem zdrowia i aktywności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontrolę chorób zakaźnych, oświatę dotyczącą zasad higieny o...

Znaczenie aktywności fizycznej dla prawidłowego rozwoju

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 679

ZNACZENIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ODŻYWIANIA DLA PRAWIŁOWEGO ROZWOJU I ZDROWIA CZŁOWIEKA. Ludzkie ciało można porównać do bardzo skomplikowanego mechanizmu, którego niezawodne funkcjonowanie zależy od odpowiedniego utrzymania, właściwej diety i aktywności fizycznej. W przeciągu całego naszego życia ...

Człowiek jako istota biologiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2212

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA BIOLOGICZNA Ludzie wszystkich ras i narodów, żyjący na całym świecie, mają pewną liczbę wspólnych cech biologicznych, które leżą u podstaw wspólnoty kulturowej człowieka. Do cech tych zaliczamy: I cecha: posiadanie kultury - nie ma zbiorowości ludzkiej, w której nie byłoby ja...

Edukacja zdrowotna w przedszkolu

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 826

„EDUKACJA ZDROWOTNA W PRZEDSZKOLU” Bogacenie wiedzy dziecka o zdrowiu własnym i innych, tworzenie warunków do promowania zdrowego stylu życia, oraz nabywanie umiejętności dbania o zdrowie to podstawa edukacji zdrowotnej dziecka w przedszkolu. Poznanie możliwości własnego organizmu, czynników które ...

Edukacja zdrowotna - wprowadzenie do zajęć

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 595

Cele: Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami relaksacyjnymi wynikającymi z aktywności fizycznej, przydatnymi w sytuacjach stresowych. Zapoznanie z objawami stresu i ich konsekwencjami dla naszego zdrowia. Pokazanie korzystnego wpływu aktywności fizycznej jako najlepszego sposobu walki ze ...

Gerontologia - obszerna definicja

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3731

I. GERONTOLOGIA JAKO NAUKA . 1. Przedmiot badań, miejsce wśród innych nauk, podstawowe pojęcia. Gerontologia jest nauką o starości i o wszystkich związanych z nią zjawiskach i problemach. Jej nazwa utworzona została ze słów pochodzenia greckiego: geras - starość, geron - starzec lub mędrzec, logos ...

Edukacja zdrowotna - dobór treści edukacyjnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 826

5. EDUKACJA ZDROWOTNA - JEJ ISTOTA, PRZEDMIOT ZAINTERESOWAŃ, DOBÓR TREŚCI. Z wykładów: Dobór treści edukacji zdrowotnej człowiek stary charakteryzuje się odmiennością biologiczną człowiek stary jest wizerunkiem nieuchronnego końca życia nie jesteśmy w stannie zatrzymać starzenia, ale możemy je op...

Klimat społeczny w szkole promującej zdrowie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1190

Klimat społeczny w szkole promującej zdrowie Magdalena Woynarowska-Sołdan Uniwersytet Warszawski Znaczenie pozytywnego klimatu społecznego szkoły Wyniki wielu badań wskazują, że pozytywny, wspierający klimat społeczny szkoły: sprzyja osiągnięciom szkolnym uczniów, ich motywacji do nauki, satysfakc...

Odporność swoista i nieswoista

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2030

Wyjaśnij co oznacza pojęcia: „odporność swoista- bierna i czynna, naturalna i sztuczna, odporność nieswoista” . Mechanizm odporności organizmu jest skomplikowany i nie poznano jeszcze w pełni procesu jego działania. Powstał on w trakcie rozwoju filogenetycznego człowieka. Pierwszym mechanizmem była...