Prof. dr hab. Andrzej Prusek

note /search

Gospodarka pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 2058
Wyświetleń: 5775

Regionalizacja w warunkach globalizacji. Kryteria regionalizacji. Regionalizacja - proces wydzielania regionów. Forma klasyfikacji, w której występuje dodatkowe kryterium sąsiedztwa przestrzennego. Dokonując regionalizacji, wydzielamy większe terytoria złożone z mniejszych obszarów o podobnych ce...

Gospodarka regionalna notatki z zajęć

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 2961

GOSPODARKA REGIONALNA Polityka regionalna - polityka władz publicznych, której celem jest rozwój regionu i wyrównanie poziomu rozwoju Instrumenty polityki regionalnej: - ekonomiczne (ulgi podatkowe) - prawno-organizacyjne - kontrakty wojewódzkie - plany zagospodarowania przestrzennego - str...

Gospodarka regionalna-pytanie i odp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 581
Wyświetleń: 4844

Pytania dotyczą głównie takich zagadnień jak: konkurencja między regionami, metodyka prognozowania rozwoju regionalnego, koncepcja zrównoważonego rozwoju regionalnego, fazy rozwoju regionalnego, polityka rozwoju innowacyjności regionów, komitet regionów i jego funkcje, region i jego typy, konkurenc...

Gospodarka regionalna - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 819
Wyświetleń: 8967

Przedmiot prowadzi prof. fr hab. Andrzej Prusek. Dokument ma 4 strony, zawiera w sumie 9 pytań i porusza następujące zagadnienia: czynniki endogeniczne i egzogeniczne rozwoju regionów, cele, podmioty, instrumenty polityki intraregionalnej w Polsce, skuteczność polityki intraregionalnej, koncepcja r...

Gospodarka regionalna-pytanie i odp2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3549

Zawiera 4 pytania wraz z odpowiedziami. Dzięki tej notatce dowiesz się czym są strategiczne sektory gospodarki regionalnej, na czym polega restrukturyzacja gospodarki regionalnej, na czym polega budowanie korzyści względnych związanych z położeniem geograficznym, czym jest łamanie barier rynkowych ...

Polityka ekonomiczna - Polityka pieniężna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 6461

Ćwiczenia 1. Polityka gospodarcza (ekonomiczna) - świadome oddziaływanie władz państwowych na gospodarkę narodową, na jej dynamikę, strukturę i funkcjonowanie, na stosunki ekonomiczne w państwie oraz jego relacje gospodarcze z zagranicą. Racjonalność osób fizycznych, przedsiębiorców - chcą uz...

ściąga super z gospodarki regionalnej wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 8827

zajecia z prof Pruskie Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO) to dokument opracowany w celu realizacji w latach 2007-2013 na terytorium Polski polityki spójności Unii Europejskiej. Cel główny Narodowe...

Gospodarka regionalna pytania na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3668

1. Omów czynniki endogeniczne i egzogeniczne rozwoju regionów. 2. Konkurencja między regionami i jej metryki (miary jej oceny) . 3. Omów 3- etapową metodykę prognozowania rozwoju regionalnego. 4. Przedstaw koncepcje zrównoważonego rozwoju regionalnego. 5. Omów cele, podmioty i instrumenty polityk...