Wentylacja kopalń

note /search

Stabilizacja i oddymianie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja kopalń
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1540

1.Wyznaczanie strumieni objętości powietrza potrzebnych do przewietrzenia rejonów wentylacyjnych. a) ze względu na zatrudnienie: VN = N*bN N- liczba osób zatrudnionych w podziemiach kopalni na najliczniej obsadzonej zmianie bN- ilość powietrza przypadająca na jednego człowieka w podziemiach kopa...

Wentylacja kopalń - pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja kopalń
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1722

Pytania do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych z „Wentylacji” Wyznaczanie gęstości powietrza 1. Jaka będzie gęstość powietrza o składzie objętościowym równym: O2 = 20 % ; N2 = 78% ; CO2 = 1.5 % ; CH4 = 0.5 %, jeśli jego temperatura mierz...

Pytania z wentylacji lutniowej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja kopalń
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2226

Pytania z wentylacji lutniowej (do zaliczenia ćwiczenia z wentylacji lutniowej) I. Pytania testowe 1. Jakie ciśnienie i temperaturę powietrza przyjmuje się przy określaniu warunków normalnych (umownych) przewietrzania, którym odpowiada ...

Projekt instalacji odciągu - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja kopalń
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1211

Projekt instalacji odciągu miejscowego(szczelinowego) zanieczyszczeń znad wanien. Założenia wstępne do projektu: ponieważ szerokość wanny wynosi 5,0m dobieram z obu stron wanny ssawki szczelinowe kołnierzowe pojedyncze o długości 1m każda i szerokości 0,1m; obliczenia spadków ciśnień wykonuję tyl...

Wentylacja kopalń - test

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja kopalń
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3402

Zestaw nr 2 Narysować schemat przestrzenny w którym występuje prąd zależny powietrza zużytego. Podać równanie ciągłości przepływu powietrza w bocznicy sieci wentylacyjnej. Narysować sieć w której są tylko dwa prądy przekątne. Jakie m...

Wentylacja kopalń - Test Zestaw IV

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja kopalń
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1904

Podać definicję prądu przekątnego. Jakie ciśnienie i temperaturę powietrza przyjmuje się przy określaniu warunków normalnych (umownych) przewietrzania, którym odpowiada ρ =1.20 kg/m3. Do układu dwóch równoległych bocznic dopływa 60 m3/s ...

Wentylacja kopalń - Test Zestaw I

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja kopalń
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2086

Zestaw nr 1 Narysować schemat przestrzenny w którym występuje prąd zależny powietrza świeżego. Otwór równoznaczny dwóch wyrobisk połączonych szeregowo o otworach Ae1 = 1.0 m2 , Ae2 = 4.0 m2 jest: A 1.0 m, A 4.0 m. Jak wyznaczyć potencjały w węzłach sieci wentylacyjnej jeśli znamy spadki potencj...

Wentylacja kopalń - Test Zestaw III

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja kopalń
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1785

Zestaw nr 3 Podać definicję prądu normalnego. Podać równanie ciągłości przepływu powietrza w bocznicy sieci wentylacyjnej. Powietrze suche jest lżejsze czy cięższe od wilgotnego ? Dla sieci przedstawionej na rysunku nr 17 wyznaczyć b...

Wentylacja kopalń - Test Zestaw V

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja kopalń
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2576

Zestaw V Narysować schemat kanoniczny w którym występuje prąd zależny powietrza zużytego. Wymienić znane rodzaje prądów powietrza, podać ich definicje oraz zaznaczyć te prądy powietrza na schemacie kanonicznym. Omówić metodę „niezupełnie szczelnych tam” na przykładzie badania przekątności prądu p...

Wyznaczenie rozpływu wymuszonego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja kopalń
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1589

Wydział Górniczy III Projekt z Wentylacji Kopalń - Pożary podziemne Wyznaczenie rozpływu wymuszonego w pasywnych sieciach wentylacyjnych metodą sałustowicza Wyznaczenie strumieni objętości powietrza niezbędnego do przewietrzenia rejon...