Wentylacja kopalń

Stabilizacja i oddymianie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja kopalń
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1463

1.Wyznaczanie strumieni objętości powietrza potrzebnych do przewietrzenia rejonów wentylacyjnych. a) ze względu na zatrudnienie: VN = N*bN N- liczba osób zatrudnionych w podziemiach kopalni na najliczniej obsadzonej zmianie bN- ilość powietrza przypadająca na jednego człowieka w podziemiach kopa...

Wentylacja kopalń - pytania

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja kopalń
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1519

Pytania do zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych z „Wentylacji” Wyznaczanie gęstości powietrza 1. Jaka będzie gęstość powietrza o składzie objętościowym równym: O2 = 20 % ; N2 = 78% ; CO2 = 1.5 % ; CH4 = 0.5 %, jeśli jego temperatura mierz...

Pytania z wentylacji lutniowej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja kopalń
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2002

Pytania z wentylacji lutniowej (do zaliczenia ćwiczenia z wentylacji lutniowej) I. Pytania testowe 1. Jakie ciśnienie i temperaturę powietrza przyjmuje się przy określaniu warunków normalnych (umownych) przewietrzania, którym odpowiada ...

Projekt instalacji odciągu - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja kopalń
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1127

Projekt instalacji odciągu miejscowego(szczelinowego) zanieczyszczeń znad wanien. Założenia wstępne do projektu: ponieważ szerokość wanny wynosi 5,0m dobieram z obu stron wanny ssawki szczelinowe kołnierzowe pojedyncze o długości 1m każda i szerokości 0,1m; obliczenia spadków ciśnień wykonuję tyl...

Wentylacja kopalń - test

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja kopalń
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3199

Zestaw nr 2 Narysować schemat przestrzenny w którym występuje prąd zależny powietrza zużytego. Podać równanie ciągłości przepływu powietrza w bocznicy sieci wentylacyjnej. Narysować sieć w której są tylko dwa prądy przekątne. Jakie m...

Wentylacja kopalń - Test Zestaw IV

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja kopalń
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1834

Podać definicję prądu przekątnego. Jakie ciśnienie i temperaturę powietrza przyjmuje się przy określaniu warunków normalnych (umownych) przewietrzania, którym odpowiada ρ =1.20 kg/m3. Do układu dwóch równoległych bocznic dopływa 60 m3/s ...

Wentylacja kopalń - Test Zestaw I

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja kopalń
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2058

Zestaw nr 1 Narysować schemat przestrzenny w którym występuje prąd zależny powietrza świeżego. Otwór równoznaczny dwóch wyrobisk połączonych szeregowo o otworach Ae1 = 1.0 m2 , Ae2 = 4.0 m2 jest: A 1.0 m, A 4.0 m. Jak wyznaczyć potencjały w węzłach sieci wentylacyjnej jeśli znamy spadki potencj...

Wentylacja kopalń - Test Zestaw III

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja kopalń
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1687

Zestaw nr 3 Podać definicję prądu normalnego. Podać równanie ciągłości przepływu powietrza w bocznicy sieci wentylacyjnej. Powietrze suche jest lżejsze czy cięższe od wilgotnego ? Dla sieci przedstawionej na rysunku nr 17 wyznaczyć b...

Wentylacja kopalń - Test Zestaw V

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja kopalń
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2436

Zestaw V Narysować schemat kanoniczny w którym występuje prąd zależny powietrza zużytego. Wymienić znane rodzaje prądów powietrza, podać ich definicje oraz zaznaczyć te prądy powietrza na schemacie kanonicznym. Omówić metodę „niezupełnie szczelnych tam” na przykładzie badania przekątności prądu p...

Wyznaczenie rozpływu wymuszonego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Wentylacja kopalń
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1365

Wydział Górniczy III Projekt z Wentylacji Kopalń - Pożary podziemne Wyznaczenie rozpływu wymuszonego w pasywnych sieciach wentylacyjnych metodą sałustowicza Wyznaczenie strumieni objętości powietrza niezbędnego do przewietrzenia rejon...