wentylacja kopalń - Test Zestaw III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wentylacja kopalń - Test Zestaw III - strona 1 wentylacja kopalń - Test Zestaw III - strona 2 wentylacja kopalń - Test Zestaw III - strona 3

Fragment notatki:

Zestaw nr 3
Podać definicję prądu normalnego.
Podać równanie ciągłości przepływu powietrza w bocznicy sieci wentylacyjnej.
Powietrze suche jest lżejsze czy cięższe od wilgotnego ?
Dla sieci przedstawionej na rysunku nr 17 wyznaczyć bocznice antydrzewa.
Rys. 17
Kiedy w sieci wentylacyjnej jest racjonalny rozkład spadków potencjału?
Jakie są ograniczenia (minimalne i maksymalne) co do ilości wentylatorów w stacji wentylatorowej?
Jakie powinny być zachowane prędkości powietrza w wyrobiskach górniczych ?
Wymienić stosowane rodzaje wentylacji lutniowej.
Prędkość powietrza w ślepym wyrobisku przewietrzanym przy użyciu lutniociągu powinna wynosić:
a) w pokładach niemetanowych i zaliczonych do pierwszej kategorii zagrożenia metanowego co najmniej - ? m/s,
b) w pokładach zaliczonych do drugiej, trzeciej i czwartej kategorii zagrożenia metanowego co najmniej - ? m/s.
Kiedy należy niezwłocznie wycofać ludzi z zagrożonych wyrobisk, wyłączyć sieć elektryczną, unieruchomić maszyny i inne urządzenia, wejścia do tych wyrobisk zagrodzić oraz zawiadomić najbliższą osobę dozoru ruchu ?
Wymienić gazy toksyczne jakie mogą wystąpić w powietrzu kopalnianym.
Jaka jest różnica między węzłem zależnym i niezależnym ? Podać przykład
Dopuszcza się pracę wentylatorów głównych w stacjach wentylatorowych:
a) szeregową, b) równoległą, c) szeregowo-równoległą ?
Kiedy w sieci wentylacyjnej jest nieracjonalny rozkład spadków potencjału ?
Powietrze kopalniane jest uważane za powietrze świeże jeśli zawiera metanu poniżej ...%
Zaleca się żeby przy centralnym usytuowaniu szybów straty wewnętrzne powietrza nie przekraczały ...%.
Otwór równoznaczny kopalni stosującej dużą koncentrację wydobycia powinien co najmniej wynosić ...
Podać podział wentylatorów ze względu na sposób pracy.
Zinterpretować nazwę wentylatora WOK-1.6/P.
Schemat kanoniczny jest to ...
Na schemacie kanonicznym zaznacza się: a) prądy przekątne liniami ..., b) prądy normalne liniami ...
Kiedy schemat kanoniczny sieci wentylacyjnej można przedstawić jako graf płaski ?
Schemat potencjalny sieci wentylacyjnej jest to ...
Uniwersalna stała gazowa wynosi ...
Podać zależności między wydajnością i spiętrzeniem wentylatora, a ilością obrotów jego wirnika
Tamy oddzielające służą do ...
Co to jest współczynnik rewersji wentylacji głównej ?
Kiedy wentylator swobodny pracuje optymalnie ?
Projektowane ilości powietrza dla przewietrzania pól eksploatacyjnych i całej kopalni wyznacza się z uwagi na ...

(…)

….
Ile będzie wynosił opór czterech wyrobisk połączonych równolegle jeśli ich opory właściwe wynoszą: Rf1 = 1,0 kg/m7, Rf2 = 0,25 kg/m7, Rf3 = 0,5 kg/m7, Rf4 = 4,0 kg/m7.
W kanale wentylacyjnym strumień masy powietrza = 240.0 kg/s. Zmierzone w tym kanale ciśnienie dynamiczne wynosi = 120 Pa. Ile wynosi pole przekroju poprzecznego kanału A jeśli ρ = 1.20 kg/m3.
Zadanie 1. Jaki musi być minimalny opór zamknięcia zrębu…
… wyznacza się z uwagi na ... W której z sieci wentylacyjnych (a czy b) przedstawionych na rys. S2 jest racjonalny rozkład potencjałów ? Wyjaśnić dlaczego.
Rys. S2
Podać wzór na wyznaczenie strumienia objętości powietrza w k-tej iteracji metody H. Crossa.
Jak się tworzy graficznie charakterystykę dwóch identycznych wentylatorów połączonych szeregowo ? Przedstawić to na rysunku
Podać wzór na entalpię…
…/m3, = 1,2660 kg/m3, = 1,2633 kg/m3, = 1200 m3/min, = 1200 m3/min, = 1800 m3/min, = 600 m3/min, = 1200 m3/min.
Zestaw nr 3 str 2
Rys. W
Wyznaczyć strumień masy powietrza w szybie wydechowym (rys. W2) jeśli mamy dane: = 1,2742 kg/m3, = 1,2347 kg/m3, = 1,1636 kg/m3, = 10620 m3/min, = 8040 m3/min. Rys. W2
Do układu dwóch równoległych bocznic dopływa 60 m3/s powietrza. Jaki będzie rozdział powietrza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz