wentylacja kopalń - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3297
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wentylacja kopalń - test - strona 1 wentylacja kopalń - test - strona 2 wentylacja kopalń - test - strona 3

Fragment notatki:

Zestaw nr 2
Narysować schemat przestrzenny w którym występuje prąd zależny powietrza zużytego.
Podać równanie ciągłości przepływu powietrza w bocznicy sieci wentylacyjnej.
Narysować sieć w której są tylko dwa prądy przekątne.
Jakie może być najmniejsze spiętrzenie wentylatora głównego w kopalni podziemnej?
Kiedy stosujemy tamy klocowe ?
Czemu jest równa sprawność lutniociągu ?
Podać zależności na opór właściwy Rf i opór normalny Rfn Jaki powinien być odstęp między tamami wentylacyjnymi w śluzie ?
Jaka powinna być odległość końca lutniociągu od czoła przodka ?
Czy można stosować przerwy w pracy wentylatorów lutniowych w polach metanowych ?
W razie stosowania metanometrii automatycznej zawartość metanu w rejonowych prądach powietrza zużytego może wynosić - ? %.
Jak zaleca się numerować węzły w sieci wentylacyjnej ?
Podać warunek kumulacyjny stabilnej pracy wentylatora głównego.
Jeśli znamy wartości potencjału w węźle początkowym i końcowym bocznicy jak wyznaczyć spadek potencjału w tej bocznicy ?
Przy zmniejszeniu otworu równoznacznego kopalni charakterystyka sieci wentylacyjnej na wykresie przemieszcza się w prawo czy w lewo ?
Zaleca się żeby przy peryferyjnym usytuowaniu szybów straty wewnętrzne powietrza nie przekraczały ...%.
Kopalnię wg W. Budryka uważa się za szeroką jeśli jej otwór równoznaczny wynosi ...
Otwór równoznaczny kopalni wyznacza się z zależności ...
Zinterpretować nazwę wentylatora WPK-5.3.
Schematy kanoniczne dzieli się na ...
Narysować szkielet schematu kanonicznego kopalni o trzech szybach wdechowych i dwóch wydechowych.
Zawartość pary wodnej w powietrzu atmosferycznym zmienia się w zakresie ...
Wymienić urządzenia wentylacyjne ułatwiające przewietrzanie
Podać zależności między wydajnością i mocą potrzebną do napędu wentylatora, a ilością obrotów jego wirnika
Żądaną ilość powietrza w przodku wyrobiska ślepego wyznacza się z uwagi na ...
Urządzenia do rewersji wentylacji głównej mają na celu ...
Co to jest wentylator pomocniczy i do czego służy ?
Narysować przykładowe schematy potencjalne dla sieci wentylacyjnych przewietrzanych sposobem ssącym i tłoczącym.
Wymienić czynniki naturalne wpływające na depresję naturalną (ciąg naturalny).
Który prąd powietrza na przedstawiony schemacie potencjalnym (rys. S1) jest mniej stabilny 1÷3 czy 2÷ 4 ?
Rys. S1
Podać wzór na poprawkę strumienia objętości powietrza w metodzie H. Crossa


(…)

… przyjmuje się przy określaniu warunków normalnych (umownych) przewietrzania, którym odpowiada ρ =1.20 kg/m3.
Przy regulacji dodatniej rozpływu powietrza gdzie w sieci wentylacyjnej instaluje się tamy regulacyjne? Podać nazwę prądu powietrza i miejsce zainstalowania tamy.
Jaka powinna być relacja pomiędzy strumieniem powietrza w prądzie opływowym, a wydajnością wentylatora lutniowego przewietrzającego…
…, = +5 J/kg, = +7 J/kg.
Rys. O
Jaki powinien być kierunek (do lub od węzła) i wartość strumienia objętości prądu powietrza w bocznicy nr 4 (rys.W1) jeśli mamy dane: = 1,2625 kg/m3, = 1,2600 kg/m3, = 1,2625 kg/m3, = 1,2660 kg/m3, = 1200 m3/min, = 1200 m3/min, = 1150 m3/min.
Rys. W1
Wyznaczyć strumień objętości powietrza sprowadzony do warunków normalnych w szybie wydechowym (rys. W2) jeśli mamy dane…
… wentylacyjne utrudniające przewietrzanie
Co to jest wentylator swobodny ?
Wyznaczyć dyssypację energii na oporze lokalnym (zmiana kierunku wyrobiska o 90°) jeśli mamy dane:
liczba oporu miejscowego = 1,4, pole przekroju wyrobiska A = 10 m2, strumień objętości powietrza w wyrobisku = 3000 m3/min., gęstość powietrza = 1,20 kg/m3. Podać równanie Bernouliego
Do układu trzech bocznic połączonych równolegle dopływa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz