wentylacja kopalń - Test Zestaw IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1834
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wentylacja kopalń - Test Zestaw IV - strona 1 wentylacja kopalń - Test Zestaw IV - strona 2 wentylacja kopalń - Test Zestaw IV - strona 3

Fragment notatki:

Podać definicję prądu przekątnego.
Jakie ciśnienie i temperaturę powietrza przyjmuje się przy określaniu warunków normalnych (umownych) przewietrzania, którym odpowiada ρ =1.20 kg/m3.
Do układu dwóch równoległych bocznic dopływa 60 m3/s powietrza. Jaki będzie rozdział powietrza jeśli otwory równoznaczne tych bocznic wynoszą: Ae1 = 3.0 m2, Ae2 = 1.0 m2.
Narysować charakterystykę sieci o oporze Rf = 0,1 kg/m7 w zakresie od 0 do 10 Pa..
Obliczyć ile powietrza będzie dopływać do przodka wyrobiska ślepego przewietrzanego wentylacją lutniową ssącą jeśli:
charakterystyka wentylatora lutniowego w interesującym nas zakresie jest pozioma; = 450 Pa, dane wyrobiska; L=600m, A=9,6m2, obudowa ŁP, dane lutniociągu; lutniociąg szczelny, średnica D=600mm, rfl=0.186 kg/m8.
Dla sieci z rysunku nr 17 wyznaczyć bazę oczek niezależnych.
Rys. 17
Przy regulacji dodatniej rozpływu powietrza gdzie w sieci wentylacyjnej instaluje się tamy regulacyjne? Podać nazwę prądu powietrza i miejsce zainstalowania tamy.
Uchylenie klapy szybowej poprawia czy pogarsza stabilność pracy wentylatora głównego?
Jaka powinna być relacja pomiędzy strumieniem powietrza w prądzie opływowym, a wydajnością wentylatora lutniowego przewietrzającego wyrobisko ślepe ?
Podać wzór na entalpię powietrza wilgotnego.
Prędkość prądu powietrza nie powinna przekraczać:
w wyrobiskach wybierkowych - ? m/s,
w wyrobiskach korytarzowych - ? m/s,
w szybach i szybikach zjazdowych - ? m/s.
Jaka jest najważniejsza różnica w budowie wentylatorów lutniowych WLE typu „A” i „B” ?
Zawartość metanu w powietrzu nie powinna przekraczać:
w rejonowych prądach powietrza zużytego - ? %,
w szybie wydechowym - ? %.
Wymienić gazy wybuchowe jakie mogą wystąpić w powietrzu kopalnianym.
Jaka jest różnica między bocznicą zależną i niezależną ? Podać przykład
Czy możliwa jest zespołowa praca wentylatorów lutniowych: a) szeregowa, b) rów­­­no­legła, c) nie mogą pracować zespołowo, d) szeregowo-równoległa ?
Podać warunek ekonomicznej pracy wentylatora głównego.
Kiedy zgodnie z przepisami należy stosować ssące przewietrzanie kopalni ?
Zaleca się żeby straty zewnętrzne powietrza były jak najmniejsze i nie przekraczały ...%.
Ile wynosi gęstość powietrza w sieci: a) pasywnej, b) aktywnej ?
Podać podział wentylatorów ze względu na wytwarzane spiętrzenie.
Zinterpretować nazwę wentylatora WPGD-200/1.8.
Podać ogólne zasady rysowania schematu przestrzennego.


(…)

… schematu kanonicznego ? Podać przykład
Schemat ilościowy przewietrzania obrazuje ...
Podać masę drobinową powietrza suchego lub indywidualną stałą gazową powietrza suchego.
Wymienić urządzenia wentylacyjne utrudniające przewietrzanie
Podać zależności między spiętrzeniem i mocą potrzebną do napędu wentylatora, a ilością obrotów jego wirnika
Opór tamy regulacyjnej zależy od ...
Co to jest wentylator swobodny ?
Jak się określa niezbędne strumienie powietrza dla całej kopalni ?
Napisać prawo dla oczka sieci wentylacyjnej przedstawionej na rys.O jeśli znamy strumienie objętości powietrza w bocznicach i opory właściwe tych bocznic. Gęstość powietrza wynosi = 1,20 kg/m3.
Rys. O
Jaki powinien być kierunek (do lub od węzła) i wartość strumienia objętości prądu powietrza w bocznicy nr 4 (rys.W1) jeśli mamy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz